Consell Política Fiscal i Financera

Hisenda convocarà diversos consells de Política Fiscal abans de l'agost

El finançament autonòmic és prioritari i clau per a les regions pel nou govern estatal