Aquesta és la política de privacitat aplicable als diferents portals web i apps (d’ara endavant, “els nostres portals”) de titularitat d’Edició de Premsa Periòdica Ara, SL; Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL, i Ara.ad (ANISA), conegudes conjuntament com a “diari ARA” o “ARA”.

Dades de contacte de l’ARA com a responsable del tractament

Ara.cat (https://www.ara.cat) és un domini d’Edició de Premsa Periòdica Ara, SL (d’ara endavant, “ARA”), amb NIF B-65258261, inscrit al registre mercantil de la província de Barcelona (volum 41927, foli 165, full B-395911) i amb domicili al carrer Diputació 119 de Barcelona, 08015; telèfon 93 202 95 95, i adreça privacitat@ara.cat.

Arabalears.cat (https://www.arabalears.cat) és un domini d’Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL (d’ara endavant, “ARA Balears”), amb NIF B-57806762; domicili al carrer Tous i Maroto 8, 1r de Palma, 07001; telèfon 971 781 917, i adreça info@arabalears.cat, que edita el diari ARA Balears en multiplataforma, mitjançant el domini Arabalears.cat.

Ara.ad (https://www.ara.ad) és un domini d’ANISA, amb NRT A707871V i domicili al carrer Príncep Benlloch 43 d’Andorra la Vella, mitjançant el domini ARA.ad.

El nostre delegat de protecció de dades

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic privacitat@ara.cat, per fer les consultes o demanar la informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.

Finalitats del tractament

A l’ARA recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

  • Registre de lector. Gestionar i controlar el registre dels usuaris que es donen d’alta al diari ARA. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació formalitzada mitjançant el formulari d’alta i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • Subscripció. Gestionar i controlar la subscripció dels usuaris que volen ser subscriptors del diari ARA i gaudir d’avantatges extres. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual formalitzada mitjançant la subscripció i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte en què l’interessat és part.
  • Botiga de l’ARA. Gestionar la compra de productes a través de la botiga online de l’ARA. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual formalitzada mitjançant la compra de productes i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte en què l’interessat és part.
  • Contacte i sol·licituds d’informació/consultes. Atendre a les sol·licituds d’informació i/o consultes fetes per l’usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.
  • ‘Newsletter’ i butlletins informatius. Mantenir informat l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes, serveis i novetats del diari ARA. Aquesta activitat implica promocionar continguts editorials, publicacions i notícies exclusives de l’ARA, els nostres productes, serveis i esdeveniments que organitzem en el marc de la nostra activitat com a mitjà de comunicació compromès amb la cultura i l’actualitat. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari retiri el seu consentiment per a la seva recepció i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari.

Amb qui compartim les dades personals?

Les dades podran comunicar-se als destinataris tercers següents: administracions públiques per al compliment d'obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les categories d'encarregats següents: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal.

Alguns dels nostres encarregats del tractament poden estar ubicats a tercers països de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En tots aquests casos ens assegurem a través dels nostres contractes que es garanteixi el compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Dades de menors

Els menors de 14 anys només poden utilitzar els nostres portals si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables.

Drets

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

També, en els tractaments que tinguin com a base jurídica el teu consentiment, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets pots enviar la teva sol·licitud al carrer Diputació 119 de Barcelona, 08015, o a l’adreça privacitat@ara.cat.

En tot cas, tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent si ho consideres oportú.