Qui som

REDACCIÓ

 • Directora
  Aina Vives
 • Cap de redacció
  Sabrina Vidal
 • Edició
  Xesca Maria Pons
 • Edició web
  Maria Catany
 • Fotografia
  Isaac Buj
 • Redacció
  Constança Amengual
  Miquel Barceló
  Toni Crespí
  Enric Culat
  Marina P. de Cabo
  Blanca Garau
  Josep Genovard
  Iván Martín
  Juanmi Mas
  Antoni Oliver
  Kike Oñate
  Jaume Ribas
  María José Ribas
  Aina Riera
  Carles Tudurí
 • Llengua
  Aina Amer, Carme Llull i Margalida Rosselló
 • Disseny
  Guillermo Saneugenio i Tià Mas

EDITA: EDICIONS PERIÒDIQUES ARA BALEARS SL