Qui som

REDACCIÓ

 • Directora
  Aina Vives
 • Edició
  Xesca Maria Pons
 • Edició web
  Jaume Ribas
 • Fotografia
  Isaac Buj
 • Redacció
  Constança Amengual
  Maria Catany
  Enric Culat
  Josep Genovard
  Iván Martín
  Juanmi Mas
  Antoni Oliver
  Marina P. de Cabo
  Aina Riera
  Aina Solano
  Sabrina Vidal
 • Llengua
  Aina Amer, Carme Llull i Margalida Rosselló
 • Disseny
  Guillermo Saneugenio i Tià Mas

EDITA: EDICIONS PERIÒDIQUES ARA BALEARS SL