Redacció

Directora
Cristina Ros
Subdirectora
Maria Llull
Coordinador del setmanari
Jaume Perelló
Cap de redacció
Alba Tarragó
Edició
Xesca Maria Pons
Edició web
Josep Genovard
Fotografia
Ismael Velázquez
Redacció
Rosa Campomar
Jaume Cladera
Ivan Martín
Anna Mascaró
Catalina Miralles
Héctor Rubio
Aina Vidal
Llengua
Aina Amer
Núria Ripoll
Disseny
Guillermo San Eugenio
Isabel Cerdà

Edicions periòdiques ara balears, sl

Gerent
Toni Llabrés
Subscripcions
Ricardo Cuenca
Màrqueting
Lluc Borràs
Publicitat
Jaume Company