Redacció

Cap de redacció
Maria Llull
Edició
Xesca Maria Pons
Edició web
Maria Catany
Fotografia
Ismael Velázquez
Llengua
Aina Amer
Margalida Rosselló
Disseny
Guillermo San Eugenio
Tià Mas

Edicions periòdiques ara balears, sl

Gerent
Toni Llabrés
Subscripcions
Magdalena Garrigó
Publicitat
Jaume Company
Màrqueting
Aina Maria Cantallops