Publicitat
Publicitat

Qui som

REDACCIÓ

 • Directora
  Aina Vives
 • Redactor en cap
  Jaume Vinyas
 • Edició
  Xesca Maria Pons
 • Edició web
  Jaume Ribas
 • Redacció
  Miquel Barceló
  Carmen Buades
  Clara Fontanet
  Iván Martin
  Margalida Mateu
  Martí Gelabert
  Miquel Ramis
  Anna Schnabel
  Neus Suñer
  Armando Tur
  Anna Vidal
 • Llengua
  Maria Antònia Mas i Margalida Rosselló
 • Disseny
  Guillermo Saneugenio i Tià Mas

EDITA: EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS SL