Redacció

Directora
Cristina Ros
Subdirectora
Maria Llull
Coordinador del setmanari
Jaume Perelló
Edició
Xesca Maria Pons
Edició web
Josep Genovard
Fotografia
Ismael Velázquez
Redacció
Aina Borràs
Toni Crespí
Miquel Crespí
Clàudia Darder
Ivan Martín
Toni Mateu
Catalina Miralles
Guzmán Pascual
Aina Vidal
Llengua
Aina Amer
Margalida Rosselló
Disseny
Guillermo San Eugenio
Isabel Cerdà

Edicions periòdiques ara balears, sl

Gerent
Toni Llabrés
Subscripcions
Ricardo Cuenca
Màrqueting
Lluc Borràs
Publicitat
Jaume Company