Publicitat
Publicitat

Qui som

REDACCIÓ

 • Directora
  Aina Vives
 • Edició
  Xesca Maria Pons
 • Edició web
  Jaume Ribas
 • Fotografia
  Isaac Buj
 • Redacció
  Miquel Barceló
  Maria Catany
  Maria Cifre
  Lluís Felipe Lorenzo
  Iván Martin
  Juanmi Mas
  Margalida Mateu
  Sabrina Vidal
  Aina Riera
  Aina Solano
  Armando Tur
 • Llengua
  Aina Amer i Margalida Rosselló
 • Disseny
  Guillermo Saneugenio i Tià Mas

EDITA: EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS SL