consell insular

Tots els partits menys el PP aproven crear un mecanisme interinsular de promoció turística

Es tracta d'una eina amb què els consells podran mostrar el seu territori i els seus productes locals

El PTI de Menorca inclourà part del Pla de la Costa

L’eina d’ordenació territorial serà aprovada abans del final de la legislatura de manera inicial i regularà actuacions relacionades amb els fondejos