Emergència social

Una persona sense sostre a Palma.

Les situacions de marginalitat social, amb falta d'accés a l'habitatge, a una feina remunerada i una alimentació mínima formen part de la quotidianitat de la nostra societat, on les desigualtats s'han eixamplat amb les dues crisis consecutives del segle XXI: la crisi econòmica arrel de la bombolla immobiliària i l'actual crisi econòmica causada per la pandèmia del coronavirus.