Fira de les Flors

Costitx en flor, un poble ple de fantasia

Temàtiques de faula i el record a la venerada Margalida Amengual 'Cativa' protagonitzen una fira desbordada

Costitx es vesteix de primavera

En hores de lleure, la majoria del poble participa des de fa mesos en la preparació de la Fira de les Flors