Depuradora de Muro

Les obres de la depuradora de Muro costaran 185.823,90 €

Millorar-ne el rendiment i la qualitat de l'aigua són els objectius dels treballs de renovació