crónica

Casado: míting cara al sol

Un míting ple de referències als independentistes, la llengua i crítiques a Sánchez

Santa Catalina: ‘Zu Verkaufen’ vol dir el darrer que tanqui

L’hoteleria palmesana actual ha desenvolupat el seu propi idioma, naturalment immune a qualsevol contaminació indesitjable del català