Congrés Balear i de Mall

El Pi celebra el seu segon congrés el proper 13 de maig

La formació regionalista farà llistes obertes per triar els òrgans del partit