finançament autonòmic

Per un Bon Finançament demana que s'aclareixi com es dotarà el fons d'insularitat del REB

La plataforma creu que no s'ha de mesclar la millora de la inversió de l'Estat a les Illes Balears amb la partida per combatre els costos de ser un territori insular

Balears, la segona que més aporta a l’Estat

Les Illes varen rebre 2.574,5 milions d’euros pels recursos del sistema de finançament autonòmic subjectes a liquidació

Les Balears rebran 106 milions d'euros més que l'any passat

Aquesta dotació econòmica del sistema de finançament autonòmic suposa un increment del 4,2% sobre la previsió inicial

Hisenda convocarà diversos consells de Política Fiscal abans de l'agost

El finançament autonòmic és prioritari i clau per a les regions pel nou govern estatal