Feminismes

Mobilització del 8M a Mallorca.

La lluita feminista per la igualtat real de drets entre homes i dones ha viscut un nou impuls en el segle XXI amb la irrupció de moviments com el Me Too i l'extensió de les celebracions del 8 de març per tot el planeta.