Societat 10/09/2022

El Pla Calvet de 1901

Bernat Calvet va dissenyar el pla de l'eixample amb la idea de crear una gran corona circular que abastàs tot el barri antic

Palma XXI
2 min
L'eixample del Pla Calvet. Cartografia digitalitzada per Pilar Buendía.

PalmaNascut a Eivissa el 1864 i llicenciat en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Bernat Calvet el 1902 ja era enginyer municipal de Palma. Després dels exemples de Cerdà a Barcelona i Castro a Madrid, es va inspirar en el projecte d’Haussman de París.

L’eixample previst en el pla es projectava sobre una immensa superfície lliure de construccions perquè era considerada zona militar estratègica. Proposava la construcció de nous barris de manera radial entorn de l’antiga ciutat, des del barri del Jonquet fins al Molinar, amb carrers de quaranta, trenta, vint i deu metres d’amplitud i amb una altura màxima de construcció de vint metres. El llit de la Riera dividiria en dos l’eixample.

La novetat en l’aplicació del pla radioconcèntric consistia en la construcció d’un cinturó de ronda en el lloc ocupat pels fossats de les muralles. Aquesta formació radial estava basada en la configuració dels eixos viaris principals: les carreteres d’Andratx, Sóller, Inca, Manacor i Llucmajor. Aquestes vies connectarien el centre amb els barris que existien extramurs.

També tenia en compte la localització de les zones verdes al costat de la Riera i suggeria la construcció de mercats, que situava a la plaça del Progrés, a la del Ferrocarril i a la zona de Llevant.

Calvet va establir un nou sistema de carrers que va classificar en tres grups: radials, diagonals i de ronda. Projectava tres passejos, com per exemple un que aniria des de la fàbrica de gas fins al Fortí, que marcaria el límit de l’eixample. També es creava a Can Pere Antoni una esplanada amb jardí i hipòdrom. I es plantejà fins i tot la creació d’un observatori astronòmic al camí de Son Rapinya.

En els càlculs de Calvet, es planificava una Palma a vint-i-cinc anys vista, que hauria duplicat la població, segons les teories de Malthus. El desenvolupament del pla es va allargar fins a la dècada de 1940. I el barri antic, intocable en aquella primera fase, seguiria amb un cert desordre fins al Pla Alomar de 1943.

stats