Història

Com hem arribat a la situació actual? Quina relació han tingut les Balears amb el continent? Com el turisme s'ha acabat convertint amb la principal activitat econòmica de l'Arxipèlag? L'estudi del passat no només explica com érem, també ajuda a saber com som ara i per què; i aprendre'n obre la porta a no repetir els errors que ja s'han comès.