Societat 11/05/2024

La Menorca de marès que descobrí Líthica

El 1994 l’arquitecta francesa Laetitia Lara engegà un projecte cultural per recuperar un conjunt de pedreres de Ciutadella, convertit avui en un dels indrets més visitats de l’illa a causa de la seva màgia

6 min
La Pedrera de Líthica

PalmaVa ser una parisenca qui fa 30 anys reivindicà Menorca com a l’illa del marès. El seu nom és Laetitia Lara. “El 1981 –diu– vaig arribar per primera vegada aquí durant unes vacances i vaig quedar sorpresa de la gran quantitat de pedreres que hi havia. Tenien unes formes escultòriques úniques. Jo, llavors, estava estudiant Arquitectura a París. De seguida vaig pensar que la seva rehabilitació paisatgística podia ser un bon tema per al meu projecte de final de carrera. El 1991 vaig tornar a l’illa ja per quedar-m’hi amb l’objectiu de fer realitat aquella curolla”.

Lara es trobà amb una Menorca que, d’ençà del boom turístic, havia començat a omplir les seves pedreres històriques de residus de tota mena. Va saber, però, aprofitar la dinàmica de protecció del territori que el 1993 encetà la Unesco amb la declaració de l’illa com a Reserva de Biosfera. “Vaig convèncer –assegura– un grup d’amics per llogar les pedreres de s’Hostal, a dos quilòmetres de Ciutadella, que eren explotades des del segle XIX. Els propietaris no es podien avenir que una estrangera de 40 anys volgués recuperar aquell subsol per donar-li un ús cultural”.

El novembre de 1994 l’arquitecta francesa ja pogué gestionar millor la seva iniciativa sota l’empara de l’associació Líthica (‘pedra’ en grec). Aleshores, les subvencions de les administracions insulars li permeteren començar a netejar unes pedreres que el 2017 serien declarades Bé d’Interès Etnològic. Baixar a les seves galeries és gairebé una experiència mística. L’espai, d’unes vuit hectàrees, és talment un temple ple de silenci; el temps sembla haver-se aturat enmig de les seves imponents parets verticals, que recorden les de la ciutat nabatea de Petra de Jordània. Avui, després de la naveta dels Tudons, és el segon indret més visitat de Menorca.

Mines pètries

Un dels primers illencs de l’associació Líthica va ser Francesc Florit, net de trencadors, els antics treballadors de la pedra. “Laetitia –diu– ha fet una gran tasca aquí. Sent de fora, té una mirada no contaminada per la tradició i ha sabut donar una altra dimensió a espais que nosaltres només veim com a simples llocs de feina”. En el conjunt de l’illa hi ha catalogades 124 pedreres, de les quals avui només n’hi ha una en actiu, la de Son Salord (Ciutadella). El seu material es destina sobretot a reformar cases senyorials.

Les pedreres menorquines més antigues daten de l’època prehistòrica. “El marès –assegura Florit– és una pedra calcària. N’hi ha de molts tipus: de composició fluixa, arenosa, que s’erosiona fàcilment, i de dura. Totes les pedreres són al sud, que, per això, és també la zona que concentra tots els jaciments talaiòtics. Devora de molts d’aquests recintes s’hi han trobat pedreres d’on s’extreia el marès per a les construccions ciclòpies. El mateix passa als llocs [possessions a Mallorca] del Migjorn. I en algunes cases dels pobles, el primer que es feia era excavar una pedrera que després servia de soterrani. Tot Menorca està fet de marès”.

Hi havia pedreres a cel obert i d’altres de subterrànies, talment com si fossin unes mines. “Fent-les sota terra –apunta Florit–, es podia accedir directament al marès, sense haver de llevar la terra, la qual cosa, d’altra banda, permetia mantenir hectàrees de camp per cultivar. Les pedreres s’aturaven d’explotar quan s’arribava al nivell freàtic, és a dir, en el moment en què l’aigua ho inundava tot”. Els trencadors duien una vida molt sacrificada i mal pagada. A cop d’un martell gros conegut com a escoda, picaven pedra de sol a sol i treballaven a escarada, per feina feta.

Un dels edificis més singulars construït amb marès és la catedral de Ciutadella. S’aixecà al segle XIV sobre una mesquita musulmana. “Ara –assegura el soci de Líthica– destaca per la pedra viva de la seva façana. Durant un temps, però, estigué pintada de color vermell. De fet, per evitar que agafassin humitat, moltes parets de marès solien ser emblanquinades amb calç. Després es va posar de moda deixar el marès a la vista”. Una altra construcció de marès paradigmàtica és la fortalesa de la Mola (Maó). La reina Isabel II l’ordenà fer a mitjan segle XIX per defensar l’illa de l’amenaça de l’imperi britànic, que pretenia tornar a envair Menorca per utilitzar-la com a base defensiva contra els francesos. Al segle XVIII, durant la primera dominació, a l’altra banda del port de Maó, els anglesos ja havien aixecat el fort de Marlborough amb una tècnica de marès igual d’impressionant. Alguns fars de l’illa que es construïren a partir del segle XIX també feren servir la característica pedra.

‘Boom’ turístic

A diferència de les graveres, que es mengen les muntanyes, les pedreres de marès, en ser roca sedimentària, s’excaven en un terreny pla i des de la superfície cap avall. A més, no fan servir explosius. A Menorca, el seu declivi s’inicià amb el ‘boom’ turístic dels anys setanta. “Llavors –assegura Florit– s’imposà el bloc de ciment, molt més barat i fàcil d’elaborar. L’extracció de marès era costosa i feixuga perquè requeria una tècnica artesanal. Només es mantingueren actives les pedreres que optaren per mecanitzar-se per atendre la nova realitat constructora”. Va ser així com, a poc a poc, les antigues mines pètries s’anaren abandonant per acabar-se convertint en un abocador de tota mena de deixalles contaminants. Una llei obligaria a tapar-les en ser considerades forats perillosos. El seu rescat es produí el 1994 amb l’associació Líthica de Laetitia Lara, que impulsà la catalogació de les pedreres de Menorca com un bé patrimonial.

Líthica escenari amb bretxa

Les de s’Hostal, epicentre de Líthica, es convertiren en el millor museu de la pedra a l’aire lliure, juntament amb el ric patrimoni talaiòtic de l’illa. El punt de partida del projecte fou una galeria, a 28 metres de fondària, que esdevindria un teatre d’acústica espectacular –cada estiu acull el Fosquet Líthica, un festival de dansa, circ, teatre i molta música. Aprofitant la diversitat d’espais del recinte, també es creà un disseny diferenciat per a cada pedrera amb un circuit de jardins de flora autòctona. El 2002 part d’aquella intervenció se subvencionà amb els doblers recaptats amb la primera ecotaxa del primer Pacte de Progrés. El 2014 s’inaugurà la galeria estrella: la que conté una recreació del famós laberint del Minotaure de Creta, amb una extensió de 600 metres quadrats i una altura d’1,6 metres.

Enveja des de Mallorca

Des de Mallorca, una enamorada del projecte de Líthica és l’arquitecta llucmajorera Catalina Salvà. Durant la carrera, una visita a Menorca l’animà a estudiar les possibilitats que tindria la mateixa iniciativa a l’illa major. Ho feu amb el llibre Les pedreres de marès. Identitat oblidada del paisatge de Mallorca (Lleonard Muntaner, 2018). Seria el bessó de la seva tesi doctoral. “Aquí –diu– vaig catalogar prop de 1.400 pedreres de marès. D’aquestes sortí el material que bastí edificis emblemàtics com la Seu, el castell de Bellver o la Llonja. Avui només n’hi ha una quinzena en actiu”. La majoria d’aquestes mines pètries ja han estat tapades, tal com marca la normativa. Es concentren majoritàriament a Muro, Petra, Santa Margalida, Llucmajor, Felanitx, l’Arenal i Son Sunyer (Palma). “Estaria bé que l’Administració s’animàs a adquirir-ne o comprar-ne alguna per donar-li un ús cultural seguint el model de les de s’Hostal de Menorca. Seria una manera de fomentar un altre tipus de turisme”.

Avui, a Mallorca, els principals nuclis que han reivindicat el seu passat preturístic de marès són l’Arenal i Son Sunyer. L’investigador Dídac Martorell Paquier, de la Universitat de les Illes Balears, enllesteix una tesi doctoral multidisciplinària sobre els trencadors de marès de la zona. S’ha servit del testimoni dels seus darrers representants encara vius. A Menorca, ja en queden ben pocs. Des de fa uns anys, però, cada primer de maig reben un homenatge a les pedreres de Líthica. “El meu avi –diu el ciutadellenc Francesc Florit– no es podria creure l’ús cultural que ara té l’espai on durant tants d’anys picà amb l’escoda. Seria interessant que el projecte s’ampliàs a altres pedreres de l’illa”.

Laberint de Líthica

Ara Florit passa pena per les repercussions que pugui tenir la recent declaració de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la Unesco: “Me’n vaig alegrar, però de seguida vaig pensar en l’Alhambra de Granada, que es va començar a massificar quan el 1984 també va ser declarada Patrimoni Mundial”. Laetitia Lara, l’arquitecta que fa 30 anys engegà Líthica, es mostra igual de preocupada per l’impacte que pot tenir aquest nou reclam turístic en la seva joia de recuperació paisatgística: “Per Setmana Santa ja hem tingut el mateix nombre de visitants que a l’agost. Això no pot ser. Ho hem de controlar per evitar que es perverteixi el nostre projecte inicial”.

L’illa de la paret seca

A part de les pedreres de marès, un altre dels elements tradicionals del camp menorquí són les parets seques. Tota l’illa està fragmentada per aquest tipus de construcció de l’època medieval, dels temps de la conquesta catalana. Segons el portal de cartografia del Consell Insular, hi ha 11.119 quilòmetres. La fundació Líthica de Ciutadella també organitza tallers per donar a conèixer aquest patrimoni. “És –diu la seva tècnica Anna Maria Bagur– una estructura molt ecològica, feta sense cap mena de ciment, i queda del tot mimetitzada dins del territori”.

Les parets seques, amb una altura d’1,20 metres de mitjana, servien per delimitar el terreny privat en parcel·les conegudes com a tanques. S’aixecaven a partir de l’acció de despedregar el camp per fer-lo cultivable. “Sempre –apunta Bagur– es feia servir la pedra de cada zona. Amb la gran diversitat geològica que tenim a Menorca, hi ha parets de molts de colors”. Com que es tracta d’una illa plana, aquests murs protegien els cultius del vent de Tramuntana, salat i fred, que acaba cremant les plantes. A la vegada donaven recer al bestiar i permetien una ramaderia sense pastor, ja que mai s’ajuntaven les porcions de la terra destinada a la pastura amb les reservades al cultiu de cereals.  

A Menorca hi ha poques zones amb marjades. “A Mallorca –assegura la tècnica de Líthica– n’hi ha moltes més perquè és una illa més muntanyosa. Són una obra d’enginyeria que s’empra per construir terrasses en llocs abruptes, on poder cultivar la terra”. Els artesans mallorquins de la pedra seca s’anomenen margers. Els menorquins, en canvi, paredadors, perquè es dediquen principalment a aixecar parets enmig del camp. És un treball manual que requereix triar minuciosament cada pedra perquè encaixi a la perfecció.

Les parets menorquines tenen uns detalls específics. Hi ha els saltadors, una mena d’escala rudimentària que permet passar d’una tanca a l’altra; els pessebres, cavitats on es col·loca el menjar per als animals; o els passadors, un pas inferior per als animals més petits (per al bestiar de major grandària hi ha una barrera feta amb fusta d’ullastre). Igualment, la pedra seca es fa servir per aixecar altres construccions típiques de la ramaderia com les barraques, de planta circular i amb estructura piramidal escalonada, i els ponts de bestiar, d’estructura rectangular.

El 2018 la Unesco va declarar l’art de la paret seca de tota la Mediterrània Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. A Menorca, la zona on abunda més aquesta construcció és al nord de Ciutadella, a prop de Punta Nati. Sovint algunes parets cedeixen a causa del seu deteriorament. És el que es coneix com a enderrossall (esbaldrec, a Mallorca). Curiosament, l’ofici de paredador encara no té una escola pròpia com sí que té el de marger a Mallorca. 

stats