URBANISME

La inspecció d’edificis vells a Manacor està sota mínims

Només un 10% ha presentat l’IAE a l’Ajuntament

La nova ordenança municipal que obliga els edificis de més de 50 anys d’antiguitat a haver de passar una inspecció que n’avaluï l’estat de conservació té un seguiment molt escàs. Així ho reconeix el mateix departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manacor, que fins la segona setmana d’octubre només havia registrat 104 informes d’avaluació d’edificis (IAE). És la dada que reflecteix la freda resposta als 1.040 avisos tramitats en els primers mesos d’aplicació de la normativa.

Aquestes properes setmanes seran 1.539 els propietaris d’immobles de 50 anys o més que rebran l’avís municipal sobre l’obligatorietat de presentar abans de final d’any l’IAE. Els serveis d’Urbanisme tenen encara pendent d’avisar un terç dels titulars d’edificis afectats enguany per la normativa.

El nombre d’edificis amb més de mig segle de vida que durant els propers quatre anys han de ser avaluats és de 9.711, dels quals 1.539, tots construïts abans de l’any 1900, haurien d’estar revisats abans d’acabar l’any. L’informe tècnic ha de certificar que cada habitatge o edifici compleix les condicions de seguretat i higiene legalment exigibles, i també ha de determinar el nivell d’eficiència energètica.

Els avisos per carta que fa l’Ajuntament es tramiten de manera progressiva a causa de les limitacions de personal i capacitat de gestió del departament, en un moment en què també coincideix la dedicació de molts recursos humans i tècnics a la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).

“Si un edifici cau, és reponsabilitat del propietari; per tant, és necessari avaluar-ne l’estat. Hem començat pels més antics i continuarem els propers anys d’acord amb un calendari que valora en primer lloc l’edat de les construccions, però l’ordenança recorda que tots els de més de 50 anys estan obligats a passar de manera periòdica una revisió per comprovar-ne el nivell de seguretat i higiene”, explica la regidora d’Urbanisme, Bel Febrer.

Esperar a darrera hora

Febrer confirma que fins ara només s’han presentat 104 informes. “Tenint en compte el nombre d’edificis obligats a passar la inspecció, és una xifra modesta, però sabem per experiència que molta gent espera a darrera hora a complir amb els tràmits”, comenta la regidora, qui remarca que “tots els edificis i construccions que tenen 50 anys o més estan obligats a tramitar l’informe d’avaluació, tal com recull l’ordenança que entrà en vigor el 23 d’abril”.

El cadastre ha determinat el nombre d’edificis afectats en la primera fase d’inspecció (1.539), però els propietaris avisats han de ser al final 2.297, “ja que molts edificis són plurifamiliars i cada habitatge està obligat de manera individual a passar l’avaluació tècnica”, subratlla Bel Febrer, tot i insistir que aquesta tramitació s’ha de seguir per la pròpia seguretat dels residents als edificis més antics.

El centre antic de Manacor és el més afectat per la revisió, ja que s’hi aixeca el gruix de cases i edificis més vells. És també on es registren més incidències, referides especialment a despreniments per culpa del mal estat de les façanes.