Opinió 08/08/2020

Polítiques laborals necessàries més enllà del covid-19

2 min

Només era qüestió d’un curt termini de temps conèixer els efectes concrets que, sobre el món laboral d’aquestes illes, té la crisi econòmica que segueix, i també acompanya, la crisi sanitària. La

pandèmia de covid-19, que ha evidenciat les mancances que s’arrossegaven en tots els àmbits i que

posa en qüestió el model socioeconòmic de les Balears, també fa notoris els principals problemes laborals que tenim de fa dècades. Especialment afectada aquesta comunitat pel fet de basar l’economia i el benestar en el monocultiu turístic, avui es constata que la pèrdua de llocs de feina i els sectors que n’estan més perjudicats són aquells que el model ha fet més vulnerables.

Tot està lligat. Si les Balears són la comunitat autònoma amb un major índex d’abandonament escolar –el 2019, un 24,2% dels joves d’entre 18 i 24 anys deixà els estudis sense títol de Batxillerat ni d’FP– és perquè sobretot el negoci turístic els ofereix, els oferia, una feina, encara que sovint temporal i mal remunerada. Avui, amb la crisi provocada per la covid-19, aquests joves, sobretot els que tenen entre 20 i 24 anys, són els més afectats per la manca de feina i aquest juliol l’atur s’ha disparat per a ells un 260% respecte del mateix mes de l’any passat. Igualment, les persones menys formades, en una societat que té l’índex més baix de formació acadèmica, pateixen especialment aquesta crisi laboral. Les escletxes per les quals fa aigua el nostre sistema econòmic, social i també educatiu es manifesten així mateix en la manca de feina sobretot als municipis que tenen menys diversificada l’economia, en els que més centrada la tenen en una gairebé exclusivitat turística. El model i les seves conseqüències, tot es demostra lligat.

La crisi sanitària i econòmica castiga amb força el mercat laboral balear, i això són persones, centenars de milers, en moltes ocasions famílies senceres que es demanen com passaran el

temps que es perllongui aquesta crisi, que alguns economistes auguren fins al 2023. Amb aquesta situació, el Govern presidit per Francina Armengol, més enllà de promoure la reactivació econòmica a través del turisme i també de la construcció, ha d’afrontar alhora, i amb urgència, la transformació del model socioeconòmic que, al marge del covid, és el principal desencadenant del problema laboral que sacseja avui la societat balear. S’han d’engegar polítiques laborals per a la població més afectada, i això passa per incentivar-ne la formació i per diversificar l’economia, les quals a mitjan i llarg termini són les mesures més efectives per a l’ocupació.

stats