Joan Mesquida

Joan Mesquida

Aquí no sobra ningú

Sabem, perquè ens ho diuen els informes oficials i les ONG, que hi ha una part important de la població de la nostra ciutat o poble que viu en la pobresa i que aquest grup de persones va creixent. Però,...