Societat 24/03/2020

Què es pot fer i què no durant el confinament pel coronavirus a Balears?

Les 50 claus que responen (quasi) totes les preguntes sobre la quarantena pel coronavirus

Ara Balears
7 min
Es pot sortir a passejar la mascota mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat

PalmaEl govern espanyol va decretar l'estat d'alarma el 14 de març i des d'aleshores la vida de tota la ciutadania ha canviat. El Reial Decret 463/2020 estableix una sèrie de restriccions que prohibeix sortir al carrer, tret d'algunes excepcions, amb l'objectiu de contenir la pandèmia del coronavirus. Aquestes són algunes de les claus:

1. Em puc moure dins del municipi i entrar-hi i sortir-ne?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d'aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a la residència habitual, atenció i cura a menors d'edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. S'ha de fer sempre individualment, excepte l'acompanyament a persones amb discapacitat o si hi ha una altra causa justificada.

2. Puc anar a la meva segona residència?

No està permès, excepte per a les persones que tinguin establerta la residència habitual en aquest domicili.

3. Estan obertes les botigues d'aliments, supermercats i similars?

Sí, com a serveis essencials.

4. Els subministraments a botigues d'aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària és considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l'arribada de productes bàsics.

5. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Sí, per a les compres habituals i evitant aglomeracions i mantenint un metre de distància entre persones.

6. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de dur per poder circular a peu o amb vehicle?

El departament d'Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s'ajusta a les restriccions de l'estat d'alarma. És voluntari i no obligatori.

7. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l'estat d'alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l'autoritat.

8. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment, de manera justificada i sempre respectant les mesures per minimitzar els contactes. Tot i això, es recomana fer-ho de manera preferent al propi municipi i a prop del nostre domicili per tal d'evitar desplaçaments innecessaris i reduir temps a l'exterior.

9. Puc quedar amb gent al carrer?

No, la sortida al carrer es limita a les activitats descrites (compres de primera necessitat), que no inclouen les trobades.

10. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

És recomanable demanar a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, evitau que entrin als establiments.

11. Puc portar els infants al parc?

No, tampoc es pot anar a la platja o al bosc.

12. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d'anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d'un menor d'edat.

13. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors tant si és en una localitat propera com allunyada?

Si, perquè s'entén que es tracta de tenir cura d'un menor.

14. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat que requereix sortir al carrer. Puc?

Si és imprescindible, pots fer-ho per prescripció d'un professional sanitari o social. Cal que porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l'acompanyament, també es permet la sortida individual si la persona disposa d'autonomia.

15. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents, sense que hi hagi contacte i

mantenint una distància d'entre 1 i 2 metres. També per la recollida de menors d'edat en els domicilis dels seus pares o tutors (també en els casos en què la custòdia és compartida o similars).

16. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l'atenció que necessitin. Es demana sense que hi hagi contacte i mantenint una distància d'entre 1 i 2 metres.

17. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-ho per elles mateixes?

Sí, però quan la hi dugueu no pot haver-hi contacte i cal mantenir la distància d'entre 1 i 2 metres.

18. Puc baixar les escombraries?

Sí.

19. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d'entre 1 i 2 metres.

20. Per què no puc anar a veure els padrins i passar-hi l'horabaixa?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Es recomana cridar-los sovint perquè se sentin acompanyats i comprovar si tenen necessitats. Si cal, porta'ls el que necessitin (productes de primera necessitat), però evitant el contacte i respectant la distància d'entre 1 i 2 metres.

21. Quina limitació hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de manera individual, excepte per acompanyar persones grans, menors o discapacitats que no tinguin autonomia. També poden compartir vehicle, en aquest cas fins a un màxim de dues persones, quan el conductor acompanyi una persona que resideix al seu mateix domicili o que treballa al mateix lloc. En aquest darrer cas només està permès si una de les dues persones no pot conduir i cal demostrar que el desplaçament és per anar al lloc de treball, tornar al municipi o anar a un centre sanitari.

22. Poden circular motocicletes i bicicletes?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de manera individual.

23. I dins de taxis?

De manera individual

24. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l'estació...?

No, a excepció de l'acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

25. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l'exterior?

Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions molt excepcionals.

26. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada.

Porteu la documentació que ho acrediti.

27. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que realitzi l'autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

28. Què passa si caduca el DNI en aquests dies?

S'ha establert la pròrroga d'un any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de les persones majors d'edat que caduquin des que va entrar en vigor l'estat d'alarma.

29. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l'estat d'alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

30. Puc continuar conduint si m'ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l'estat d'alarma.

31. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s'han suspès els terminis de

tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies).

32. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

33. Podem estar en els espais comunitaris de l'edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d'ús públic.

34. Puc fer ús de les zones comunes de l'edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de manera individual.

35. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

36. Puc anar a sales de vetlla, al tanatori?

Sí, excepte si el difunt ha mort a causa de la Covid-19. En tot cas, es recomana mantenir la distància entre persones i evitar el contacte físic, fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. En cas que es faci una reunió presencial, no es pot superar el terç de l'aforament màxim del local i cal mantenir una distància de seguretat d'entre 1 i 2 metres entre les persones.

37. Puc treure a passejar la meva mascota? I si es troba en un altre domicili?

Es pot sortir a passejar la mascota mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat. En cas que l'animal estigui en un altre domicili, només es permet desplaçar-s'hi quan sigui essencial. Està prohibit passejar els animals en grup. L'única excepció és si es tracta d'una activitat professional.

38. Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats des de la declaració d'estat d'alarma.

39. Puc anar al cine o teatre?

Estan tancats des de la declaració d'estat d'alarma.

40. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan tancats des de la declaració d'estat d'alarma.

41. Els centres comercials estaran oberts?

No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d'higiene o de neteja i els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes.

42. Les botigues en general poden obrir?

Sí, amb les limitacions dels centres comercials, i amb la indicació de respectar la separació entre persones.

43. Tenc una cita mèdica. Hi puc anar?

Si no és urgent, és millor posposar-la.

44. Tenc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

Si no és imprescindible, és millor posposar-la.

45. Funciona el transport públic?

Sí, però amb reducció d'un terç de l'ocupació per evitar aglomeracions i no és recomanable utilitzar-lo.

46. Puc anar a fer gestions a l'Ajuntament (multes, impostos...)?

Abans d'anar-hi, consulteu amb l'Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàticament o posposar-los.

47. Hi ha un telèfon d'informació centralitzat?

El d'informació és el 012, per a simptomatologia el 061. L'112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

48. Estan assegurats els moviments dels serveis d'emergència?

Sí.

49. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

50. Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d'immunitat.

stats