L'Ajuntament de Manacor aprova regular les vies en Zona de Prioritat Residencial

El ple municipal dona llum verda també a l'ordenança reguladora dels vehicles abandonats a la via pública

El ple de l'Ajuntament de Manacor, reunit aquest dilluns al Centre Cívic de Cales de Mallorca per poder complir amb els protocols sanitaris, aprovà la regulació de l'ús de les vies ubicades en Zona de Prioritat Residencial (ZPR). També s'aprovà l'ordenança per regular el règim aplicable als vehicles abandonats a la via pública del municipi per tal de donar solució a una problemàtica que s'ha anat incrementant els darrers anys.

Les ZPR són zones amb una regulació específica, amb l'objectiu d'augmentar l'espai públic prioritari per a la mobilitat sostenible que afavoreixi anar a peu o amb bicicleta. En aquestes àrees la prioritat de pas és per als vianants, però es pretén permetre aquells desplaçaments de vehicles que siguin necessaris i estiguin justificats, com per exemple: titulars empadronats dins la ZPR, cossos i forces de seguretat, ambulàncies i vehicles de serveis municipals, entre d'altres.

A la ZPR, el vianant sempre tindrà prioritat en les seves accions; la velocitat màxima de circulació per a tots els vehicles serà de 20 km/h; l'accés a vehicles amb finalitats comercials serà permès, i es preveu també disposar de zones amb estacionament prioritari comercial i de càrrega i descàrrega. A Manacor, la ZPR afectarà, de moment, al barri del Convent, on s'assentaran les bases per incloure futures zones. Entrarà en vigor dia 1 de gener de 2021.

Els residents i titulars de vehicles que s'estacionin a garatges situats a l'interior de la zona podran sol·licitar distintius per col·locar als seus vehicles. En el cas dels titulars de vehicles propietaris d'establiments comercials, locals industrials o despatxos professionals situats a l'interior de la zona i vehicles de particulars, de missatgeria, transport de mercaderies o persones i altres serveis, podran circular per accedir al negoci i fer la càrrega i descàrrega de productes, però no podran estacionar als carrers inclosos a la ZPR.

L'ordenança preveu també l'accés excepcional a les ZPR per part de vehicles que no disposaran de distintiu. Es tracta d'accessos puntuals que hauran de sol·licitar autorització prèvia a l'Ajuntament. Per tal de controlar-ho, l'Ajuntament establirà sistemes de control d'accessos i de vigilància dins l'àmbit de la ZPR. Es preveuen sancions d'entre 100 i 500 euros.

Vehicles abandonats

En el ple d'aquest dilluns, el Consistori de Manacor aprovà també l'ordenança que prohibeix l'abandonament de vehicles a la via pública o qualsevol espai de titularitat municipal. Aquesta considera que un vehicle està abandonat quan hagin transcorregut més de dos mesos després que el vehicle hagi estat immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l'Ajuntament i el seu titular no hagi formulat al·legacions. També quan el vehicle quedi estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula.

De totes maneres, es considerarà un vehicle com a residu sòlid urbà quan pel seu estat pugui suposar un perill. Quan així sigui, es procedirà a la retirada immediata del vehicle i serà traslladat al Dipòsit Municipal de Vehicles. També quan figuri en situació de baixa temporal o definitiva a la base de dades de la DGT. En la resta de casos, es donarà un termini de 15 dies al propietari perquè retiri el vehicle voluntàriament.

Les taxes corresponents al trasllat i permanència al dipòsit correspondran al titular del vehicle. Pel que fa a la retirada, quan es detecti un vehicle abandonat s'aixecarà una acta d'infracció, que anirà acompanyada d'un reportatge fotogràfic n'il·lustri l'estat. Transcorregut el termini d'un mes sense que el titular l'hagi retirat voluntàriament, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament, per a la seva posterior destrucció i descontaminació, que aniran també a càrrec del titular.

L'ordenança preveu també un règim de sancions, totes considerades com a greus, que seran de 750 euros (per a motocicletes i ciclomotors), de 1.000 euros (per a turismes i vehicles de pes màxim autoritzat inferior a 3.500 kg), i 1.500 euros (per a vehicles de pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg).

Una altra novetat d'aquesta ordenança és que es podrà acordar substituir la destrucció del
vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància i control del trànsit en el municipi.