Inca projecta un pla de gestió de l'aigua fins al 2035, amb un cost de 18 milions

El ple municipal ho debatrà durant la sessió d'aquest dijous

La municipalització del servei d'aigua potable d'Inca durant el mandat actual ha implicat el disseny d'un pla de gestió a llarg termini. El projecte ha estat explicat aquest dimecres dematí a l'Ajuntament pel delegat de Serveis, Àngel Garcia, i es debatrà durant la sessió ordinària del Consistori que ha de tenir lloc aquest dijous. Emperò tot fa pensar que el pacte de govern de centreesquerra l'aprovarà.

El pla preveu l'aplicació d'una sèrie de mesures bàsiques i complementàries, al llarg del propers 18 anys, és a dir, abasta el període 2017-2035, i necessitarà d'una dotació pressupostària d'uns 18 milions d'euros, segons ha explicat Garcia. La xarxa actual dona subministrament a 10.000 edificis amb aigua provinent principalment dels pous de Son Fiol, Els Tancats i els pous de Lloseta.

La xarxa general ja es pot connectar a la xarxa d'Abaqua com a mesura de reserva. La construcció d'un dipòsit de més capacitat al carrer Llubí, la duplicació de la connexió dels pous de Son Fiol al dipòsit actual del carrer Llubí, la substitució del tram de conducció entre el dipòsit dels Tancats i el dipòsit de la Mina, el pas de comptadors de lectura manual a telelectura digital, la sectorització i substitució de la xarxa de distribució, i la connexió de la xarxa de reg de zones enjardinades a la depuradora són els eixos principals d'actuació sobre la infraestructura. A més, es vol separar de la xarxa d'abastament els usuaris industrials dels usuaris domèstics.

D'acord amb el pla autonòmic, l'Ajuntament té previst redactar un pla d'emergència en cas de sequera i realitzar un cens dels consumidors industrials. A mitjan termini es preveu també la implantació d'un cànon de l'aigua, tal com apliquen la gran majoria de municipis de les Illes.

Un nou dipòsit, la prioritat

"La construcció d'un dipòsit regulador de gran capacitat es fa necessari, igual que la sectorització de tota la xarxa, per tal d'evitar els problemes que es detecten de pressió quan s'ha de procedir a arreglar una avaria", ha remarcat el delegat municipal de Serveis. A més, es vol incidir també en la sensibilització social en l'ús de l'aigua, mitjançant diverses campanyes. Garcia espera que els usuaris entenguin la problemàtica que ocasionaran determinades actuacions de substitució de canonades.

Actualment, l'Ajuntament destina mig milió d'euros anuals en revisions i manteniment que inclou la reparació i substitució de canonades. En el pla d'inversió s'han establert quatre períodes: 2017-2020 (7 milions d'euros), 2021-2025 (5 milions), 2026-2030 (3 milions) i 2030-2035 (3 milions). Garcia pretén que en un termini màxim de 5 anys la millora del servei es noti a tots els nivells.

Actuació a la depuradora

Pel que fa a la depuradora, la Conselleria de Medi Ambient té projectat fer-hi una reforma, que té un pressupost de 12 milions d'euros. Entre els reptes pendents, segons ha explicat Garcia, també hi ha la necessitat de separar les aigües pluvials de les clavegueres d'aigües brutes per evitar el desbordament de la depuradora quan es registren fortes pluges.