Inca asfalta tres vies rurals

El camí del Rasquell, el camí de Llubí a Sencelles i el camí de Can Mairata són les zones que es milloren

Durant aquest estiu l'Ajuntament d'Inca invertirà 100.000 euros en tres projectes de millora de camins rurals importants del municipi. Aquesta acció s'emmarca en el pla de millora d'aquestes vies que donen servei no només a habitatges sinó també al sector agrícola i ramader.

El batle, Virgilio Moreno, acompanyat pel regidor de Model de Ciutat, Andreu Caballero, ha visitat la primera actuació al camí del Rasquell, al principi de la confluència amb la carretera de Llubí. "Gràcies al recent treball d’identificació de camins públics i privats de la nostra ciutat, anam fent una feina continuada d'aquestes vies que donen servei a un bon nombre de veïns", ha explicat Moreno.

Al llarg de les pròximes setmanes es durà a terme l'asfaltatge d'un total de 10.076 metres quadrats. El projecte, a més del mencionat tram del camí del Rasquell, preveu l'actuació en el camí de Llubí a Sencelles i el camí de Can Mairata. Les tres vies tenen en comú que feia molt temps que no havien tingut cap intervenció. I algun tram és la primera vegada que rep una millora.

Prèviament a la feina d'asfaltatge es procedirà a fer una regulació del ferm per tal d'anivellar el camí i eliminar tots els clots. En el cas de la zona que és la primera vegada que s'intervenen, la primera acció consistirà a adequar la base de la via amb una capa d'àrid compactat.

Millora de marges

També es farà una intervenció en els marges i els laterals dels camins per eliminar-ne la vegetació de manera manual i sense cap herbicida. Igualment es durà a terme una tasca de poda de tot l'arbrat de la zona. Una vegada feta tota l'adequació, s'asfaltarà i s'adequarà l'anivellament que afecti les tapes d'embornals, pous i arquetes.

"A principi del mes de setembre estarà assentada tota la tasca i ens posarem a dissenyar l'adequació de noves vies rurals del nostre municipi, ja que cal recordar que en els darrers anys s'ha intensificat el cicloturisme", ha dit Andreu Caballero.