TRANSPARÈNCIA

Felanitx, davant el Defensor del Poble per negar informació

El batle impedí a un arquitecte accedir a expedients que estaven a exposició pública

La negativa del batle de Felanitx, Joan Xamena (Bloc), a permetre en primera instància l’accés a informació a un arquitecte del municipi que demanà veure cinc expedients d’obra que estaven en període d’exposició pública i la posterior negativa del secretari municipal a aixecar acta de la decisió del batle ha obligat a intervenir-hi el Defensor del Poble. La seva oficina ha admès a tràmit la denúncia presentada per l’afectat i ha demanat a l’Ajuntament que l’informi de com es resol el tema.

Els fets ocorregueren el 29 de juny d’enguany, quan l’arquitecte Bartomeu Obrador, exregidor de l’Ajuntament per Coloms a la Sala, acudí a les oficines municipals per accedir a expedients d’obra de diversos carrers de la ciutat. Després de consultar al batle la petició, el funcionari encarregat dels expedients respongué al sol·licitant que el batle li denegava l’accés a la documentació i l’instava, seguint instruccions de Xamena, a fer la sol·licitud “per escrit”.

Segons l’afectat, dos dies després es presentà de bell nou a l’Ajuntament per demanar al secretari, Joan García, fer una compareixença per tal de donar fe de la denegació per part del batle. A aquesta sol·licitud, el fedatari municipal respongué negant-se a aixecar acta, tot després d’intentar infructuosament parlar per telèfon amb el batle i davant la reafirmació del funcionari responsable de la custòdia dels expedients que efectivament Xamena havia denegat al sol·licitant Bartomeu Obrador l’accés als documents, que aleshores estaven en període d’exposició pública.

El 30 d’octubre, el Defensor del Poble comunicava a l’Ajuntament la recepció de la queixa de l’afectat, que finalment pogué veure els expedients de projectes de reforma viària i qui va remarcar el fet que el secretari municipal s’havia negat en dues ocasions (29 de juny i 3 de juliol) a aixecar acta de l’actuació del batle.

Aquest 6 de novembre passat, basant-se en una sèrie de consideracions jurídiques, el secretari municipal va desestimar per escrit la sol·licitud d’acta de compareixença tramitada per l’arquitecte, actuació que també s’ha comunicat al Defensor del Poble, qui haurà d’avaluar si les consideracions en què es justifica el secretari estan o no adequades a dret.

“Un malentès”, segons Xamena

Segons ha explicat el batle Xamena a l’ARA Balears, la negativa inicial a facilitar a Bartomeu Obrador l’accés als expedients es va deure a “un malentès”. I ho justifica dient que “fou una errada del funcionari, que no estava al corrent que els expedients ja estaven a exposició pública i, per tant, es podien revisar”. El batle baixa a la categoria de “doi” la reclamació tramitada davant el Defensor del Poble i subratlla que “aquest senyor va tenir els expedients al seu abast crec que l’endemà, quan insistí a veure’ls. Per tant, realment no se li impedí l’accés a la informació, que en tot cap no és cap delicte”.

D’altra banda, Bartomeu Obrador assegura que actuacions com les del batle, del bloc d’esquerres de Felanitx, “no es donaven ni en temps de Franco i demostren quin és el seu tarannà, i l’encobriment que protagonitzà el secretari” quan, segons ell, es negà a aixecar acta de la negativa de Xamena a deixar veure els expedients.

El paper del secretari

L’arquitecte remarca que se li vetà “el dret democràtic dels ciutadans a l’accés a la informació pública” i es demana també “per quina raó ignota el secretari va provar de telefonar al batle, en lloc de complir el seu deure de fedatari municipal, tres vegades, les mateixes que va cantar el gall a Sant Pere quan mentia”.

Denúncies d’actituds sospitoses en Urbanisme i Serveis

En el seu període com a regidor a l’oposició, l’arquitecte Obrador es distingí per la denúncia constant de moltes irregularitats urbanístiques, especialment dins el terme de Felanitx. Ara encara, la seva veu crítica es deixa sentir també a través del setmanari local Felanitx, on els darrers temps ha denunciat actituds sospitoses del batle en relació amb temes urbanístics o de concessió de serveis. El darrer cas fa referència a la “sortida d’un expedient de l’Ajuntament per part d’un dels protagonistes del concurs per optar al manteniment de l’enllumenat públic”.