ENSENYAMENT SUPERIOR

La UIB compleix quaranta anys mirant cap al futur

Avui intentam respondre a la realitat d’aquesta societat plural i diversa a la qual donam servei públic i davant la qual retem comptes

La Universitat de les Illes Balears compleix aquest curs el quarantè aniversari. La UIB va néixer l’any 1978 com a resultat del procés de transició a la democràcia a Espanya i de la reivindicació d’un ampli sector de la societat. Avui intentam respondre a la realitat d’aquesta societat plural i diversa a la qual donam servei públic i davant la qual retem comptes.

En temps d’incerteses, per poder aprofundir en la transmissió de coneixement i contribuir al benestar dels ciutadans de les Illes Balears, hem de reivindicar el nostre compromís amb els valors que ens són inherents. El món que ens envolta ens interpel·la amb força per fer una passa endavant si volem continuar sent un referent crític de la societat. Hi ha dos elements cabdals a curt i mitjà termini, parl de la igualtat i de la integritat.

Els esdeveniments dels darrers mesos han posat el focus en la necessitat que la universitat espanyola implementi de manera efectiva mecanismes orientats a aconseguir la integritat acadèmica. En aquest sentit, vàrem crear fa un any la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears, que ens permetrà fomentar aquest valor universitari.

Pel que fa a la igualtat, assistim a l’onada imparable de les dones que han reivindicat la seva veu en un món que és lluny de la igualtat real. Només apuntaré una xifra: les dones catedràtiques són tan sols el 22,3 per cent. És una qüestió que ens preocupa, i ja hem plantejat que s’estudiï com es pot incorporar de manera transversal una formació específica amb perspectiva de gènere.

A curt termini, la UIB inicia el curs 2018-19 amb una sèrie de reptes interns. En primer lloc, assolir un finançament que ens permeti cobrir el capítol de nòmines de personal i arribar a la mitjana d’inversió estatal per estudiant. Després, la voluntat de millorar en paràmetres de qualitat acadèmica i de consolidar-nos en les àrees on hem demostrat lideratge nacional i internacional. L’anunci d’una nova llei autonòmica de ciència per a la captació de talent i la posada en marxa de l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB), del programa autonòmic de recerca, i del complex científic al ParcBIT, per impulsar projectes d’investigació d’un alt impacte socioeconòmic, són, en si mateixos, un repte i una oportunitat pels quals la UIB vol apostar de manera decidida, com a primera institució en producció de coneixement de les Illes.

Parlar de reptes de futur a llarg termini és bastant complicat; primer, per la indefinició temporal del terme futur i, segon, per la velocitat dels canvis que introdueix la tecnificació en l’àmbit social i econòmic, en general, i en l’educació, en particular.

El que és clar és que ens hem de preparar, tal com feim, per a un ensenyament fortament digitalitzat i alhora universal, en què la importància de la transmissió de coneixements es veurà sobrepassada per la del guiatge en el procés d’aprenentatge dels estudiants, la qual cosa exigirà, d’una banda, un esforç important d’adaptació del professorat i, de l’altra, inversió en infraestructures transmèdia.

Però l’educació del futur no passa tant per la tecnologia o per la intel·ligència artificial (que també), sinó especialment pel contacte professorat-alumnat, que és el que no podrà substituir cap robot. Aprendre a aprendre per adaptar-se a un futur incert, canviant i complex és, probablement, el gran repte de l’ensenyament del segle XXI.

Noah Harari apunta “l’ensenyament de les quatre C: pensament crític, coneixement, col·laboració i creativitat [...]. En el futur, el més important serà la capacitat de gestionar els canvis, d’aprendre coses noves i de mantenir l’equilibri mental en situacions amb què no estam familiaritzats”.

Per debatre aquest futur de la Universitat hem rebut, i acceptat, l’oferiment del Consell Econòmic i Social d’incloure la UIB al seu estudi de prospectiva 2030, que el Govern li ha encarregat, en el qual hi ha una bona participació de professors de la mateixa Universitat. Agraïm aquesta proposta, que coincideix amb el nostre propòsit de repensar la UIB el 2028, quan complirà mig segle d’existència.

EDICIÓ PAPER 12/10/2019

Consultar aquesta edició en PDF