llei infants

Més garanties socials i familiars, els objectius de la nova Llei de l'atenció i els drets de la infància

Introdueix novetats com l'obligació de les administracions d'invertir en prevenció i defineix la declaració de risc d'un menor

85 nous professionals s'encarregaran de les declaracions de risc amb la nova llei d'infància i adolescents

La contractació es posarà en marxa amb la nova llei entre els anys 2019 i 2010 i serà flexible