llei consells insulars

Govern i consells acorden el calendari per fer efectiva la transferència de la promoció turística

La Conferència de Presidents ha establert que el compromís polític es tancarà dins el primer semestre de 2017