escandall

Liszt, Beethoven, el barroc i la pluja

Inèdits. Guillén i Lorente

Eclèctics i equidistants