UIB
Societat 30/01/2023

La UIB vol assolir un mínim del 35% de la docència en català en els graus

L'opció lingüística de les assignatures de grau no podrà modificar-se una vegada establerta en la guia docent

ARA Balears
3 min
La UIB presenta una oferta formativa amb molt pocs graus i màsters si es compara amb altres universitats de l’Estat.

PalmaEl Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aprovat una nova normativa sobre els usos lingüístics en els estudis de grau amb l'objectiu de garantir el dret a la seguretat lingüística i incrementar l'ús de la llengua catalana (un mínim del 35 per cent) en la docència d'aquells estudis en els quals el seu ús sigui minoritari. Segons ha informat la Universitat, les guies docents han d'especificar la llengua o llengües que s'utilitzaran com vehiculars i de suport. A més, l'opció lingüística de les assignatures de grau no podrà modificar-se una vegada establerta en la guia docent.

Iniciat el període de matrícula, només es podran fer canvis en els usos lingüístics anunciats en casos excepcionals justificats per la falta de professors lingüísticament capacitats i amb prèvia autorització del cap d'estudis. Així mateix, es reconeix com a causa justificada de canvi de grup per motius lingüístics que l'alumne hagi cursat els estudis que donen accés a la universitat en qualsevol territori en el qual la llengua vehicular del grup en el qual està matriculat no sigui oficial i que es trobi en l'any acadèmic d'incorporació a la UIB. Aquesta mesura també serà aplicable als alumnes de programes de mobilitat l'estada dels quals no superi, en cap cas, l'any acadèmic.

Amb aquesta normativa, la UIB es marca l'objectiu d'aconseguir, en tres anys, un mínim del 35 per cent de la docència en català en aquells estudis de grau en els quals l'ús d'aquesta llengua sigui inferior a aquest percentatge. Per aconseguir aquest objectiu, la normativa estableix que el deganat de la facultat o direcció del centre, en col·laboració amb els departaments implicats en la docència d'un estudi de grau, determinarà el nombre d'assignatures-grup que haurien d'impartir-se en català com a llengua vehicular per aconseguir l'objectiu del 35 per cent.

Els departaments implicats en la docència de la titulació proposaran mesures perquè, amb l'assignació de docència als professors de la seva plantilla amb capacitat per impartir les assignatures en català com a llengua vehicular, es compleixin els objectius proposats. Aquest pla rebrà el suport del Servei Lingüístic de la UIB, que facilitarà als professors material de suport terminològic, així com cursos de català (i català d'especialitat), i donarà suport en la correcció de materials per a la docència.

L'OCB celebra la decisió de la UIB

Per la seva banda, l'Obra Cultural Balear (OCB), ha felicitat el Consell Executiu de la UIB i especialment al rector, Jaume Carot, per l'acord sobre usos lingüístics en els estudis de grau que ha permès incrementar l'ús del català en la docència.

Segons ha informat Europa Press, l'entitat ha recordat en un comunicat que en diverses ocasions havia transmès al rector la seva preocupació per les darreres enquestes d'usos lingüístics de la UIB, que reflecteixen percentatges baixos d'utilització del català en la impartició de determinats graus.

Així, l'OCB ha valorat que la UIB s'hagi fixat com a objectiu assolir el 35 % de la docència en català en el termini de tres cursos en estudis tradicionalment deficitaris com Dret o Medicina. Per a que sigui una realitat, l'OCB ha reclamat mesures de suport i incentius per al professorat universitari.

En el comunicat també ha recordat que en els estatuts de la universitat està recollit que el català és llengua pròpia de la UIB, que fomentarà i normalitzarà el seu ús en l'àmbit de les seves competències. El reglament, per la seva banda, indica que el català ha de tenir ús prioritari en tots els àmbits de la institució.

stats