MEDI AMBIENT
Societat 21/12/2019

Reciclem bé, separem bé… per combatre la crisi climàtica

Separar bé les deixalles és essencial per avançar cap a un país més sostenible

Selena Soro
3 min
Reciclem bé, separem bé… per combatre la crisi climàtica

¿Sabíeu que reciclar és un dels gestos més senzills i més poderosos per combatre l’emergència climàtica? La recollida selectiva dels residus domèstics va evitar l’any passat l’emissió de 500.000 tones de gasos contaminants, l’equivalent al CO2 que produeixen 500.000 vehicles que recorrin 10.000 quilòmetres durant un any. Saber separar els residus i reciclar-los al punt corresponent és essencial per aprofitar els recursos i reduir la contaminació. De fet, és un dels gestos més senzills i més poderosos per combatre l'emergència climàtica. Vosaltres, sabeu separar i reciclar bé?

Actualment a Catalunya el 42% dels residus es recullen de forma selectiva, mentre que el 58% va a parar a la fracció resta. De tots aquells residus que es queden sense reciclar, el 35% van a abocadors, el 18% es valoritzen energèticament i el 5% es perden.

Europa exigeix de cara al 2020 arribar a un objectiu de reciclatge del 50%. Per arribar-hi cal incrementar la recollida selectiva i reduir la quantitat de residus que van a parar a la fracció resta.

Reciclem bé, separem bé… per combatre la crisi climàtica

QUÈ IMPLICA EL TEU GEST?

  • La recollida selectiva dels residus forma part de les accions davant l’emergència climàtica declarada pel Govern aquest any 2019.
  • Els residus recollits selectivament a Catalunya durant l’any 2018 van generar 190.383 tones de CO2 equivalent.
  • Si els residus d’aquestes quatre fraccions no s’haguessin recollit selectivament s’haurien generat 692.597 tones de CO2 equivalent.
  • Es van estalviar, per tant, 502.214 tones de CO2 equivalent.
  • Tenint en compte que un cotxe que circuli 10.000 km/any equival a 1 tona de CO 2 equivalent, s’ha estalviat el CO2 produït per 502.214 cotxes.
Els grans productors de residus, com ara els restaurants, els hotels o els càmpings, també poden ajudar molt a millorar la recollida selectiva, sobretot la de la fracció orgànica. En el cas dels envasos de vidre, per exemple, es calcula que més de la meitat provenen del sector de la restauració. Com més bé separin i reciclin els grans productors, més estalvi en tones de CO2.

Reciclem bé, separem bé… per combatre la crisi climàtica
Reciclem bé, separem bé… per combatre la crisi climàtica
Reciclem bé, separem bé… per combatre la crisi climàtica

BENEFICIS DE SEPARAR ELS RESIDUS ORGÀNICS

  • Aire i aigua més purs: Evitar que els residus orgànics es destinin a dipòsits o incineradores redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i contribueix a la conservació dels recursos que contenen els residus orgànics (matèria orgànica i nutrients).
  • Millorar la qualitat de la terra: Els residus orgànics són fàcilment convertibles en compost, un adob orgànic amb valor fertilitzant per als nostres camps, conreus i jardins. Gràcies a això es redueix l’ús de fertilitzants sintètics, més cars i amb més impacte ambiental. A més, es millora la qualitat del sòl i, per tant, dels ecosistemes.
  • Generar electricitat: Al reciclar els residus orgànics, mitjançant processos de digestió anaeròbica, també facilitem l’obtenció de biogàs que es pot aprofitar per a la producció d’energia a través de les plantes de biogàs, un recurs renovable que redueix la dependència energètica de l’exterior i dona una segona vida als deixalles orgàniques.
  • Multiplicar el reciclatge: Separar correctament la brossa orgànica també permet que altres elements reciclables, com el paper i el cartró, no s’embrutin i es puguin reciclar adequadament.
Reciclem bé, separem bé… per combatre la crisi climàtica
stats