Societat 03/12/2022

Esperant un nou PGOU per a la ciutat del futur

A final del 2021 es va fer l’aprovació inicial del nou PGOU, un pla que havia de substituir el del 1998, amb més de vint anys de vigència

Palma XXI
2 min
Cartografia inclosa a la documentació del nou PGOU.

PalmaEl fet d’haver mantingut més de vint anys un mateix planejament ha creat molts problemes. Per exemple, la gran quantitat de modificacions puntuals que s’han anat fent al PGOU de 1998 han contribuït a fer-lo cada vegada més difícil de manejar i poc adequat a la realitat ciutadana. Des de l’aprovació de la Llei del sòl del 1956, s’havia aprovat un PGOU per dècada, aproximadament cada deu anys.

El mes de novembre del 2021 es feia l’Aprovació Inicial del nou Pla General d’Ordenació Urbana de Palma. En l’actualitat, el PGOU es troba encara en procés d’incorporar les al·legacions i pendent d’aprovació definitiva, així que en aquesta pàgina simplement donam una visió general de les intencions que sembla que tindrà el nou pla.

Hi ha un fet transversal i diferencial que cap altre pla general havia hagut de tenir en compte i que aquest sí que ha d’incorporar: la urgent necessitat d’afrontar els reptes que suposa i suposarà el canvi climàtic. La intenció d’encarar aquesta problemàtica ja queda en certa manera palesa a l’apartat inicial, amb la proposta de protecció i ús racional del territori: per una banda, redueix extensió del perímetre urbà i el concentra –incrementant edificabilitat en alguns indrets–; per una altra banda, estableix unes previsions de l’evolució de la població moderades.

El nou PGOU es configura en cinc eixos:

  1. Obrir la ciutat a la mar.
  2. Facilitar la transició cap a una més mobilitat sostenible.
  3. Descentralitzar la ciutat, posant en valor els barris i els pobles i millorant-ne els equipaments.
  4. Adaptar la ciutat a la crisi climàtica.
  5. Diversificar l’economia.

Tot plegat, en aquest PGOU es presenta una visió global i sistèmica de tot el terme municipal, on tots els elements s’interrelacionen i on el sòl rústic adquireix el protagonisme que mereix, com un dels elements transformadors per fer possible una ciutat resilient davant l’emergència climàtica. Haurem d’esperar encara per a la seva aprovació definitiva.

stats