Societat 26/09/2023

Educació abonarà el primer tram de la carrera professional a la nòmina de setembre

Els docents amb sis o més anys d'antiguitat percebran 600 euros anuals més

2 min
Una aula de secundària

Palma10.194 docents percebran a la nòmina del mes de setembre el complement de la carrera professional, previst a l’Acord Marc de l’Ensenyament, signat entre tots els sindicats de la Mesa Sectorial de l'Ensenyament Pública i la Conselleria d'Educació.

La Conselleria destinarà 509.700 euros aquest mes al pagament del complement, que es farà en tres trams. A la nòmina de setembre, els docents amb sis o més anys d’antiguitat percebran 600 euros més a l’any. A partir de l’1 de gener de l’any 2026 es pagarà el complement de 960 euros a l’any als que tinguin una antiguitat de 12 o més anys i al gener de l’any 2027 es pagaran 1.440 euros anuals als docents amb 18 anys o més d’antiguitat. Per accedir-hi, no es pot haver estat sancionat per faltes greus o molt greus.

Amb aquesta mesura, expica la Conselleria d'Educació en un comunicat, el Govern de les Illes Balears i Educació "compleixen amb els compromisos assolits a l’Acord Marc de l’Ensenyament, que suposa una millora de les condicions sociolaborals dels docents".

Quanties que han d'arribar

A l'Acord Marc també es preveuen altres quanties, que dependran dels perfils individuals de cada docent.

  • Complement no consolidable i excloent

Complement de nivell 2: 480 euros/any, per als docents de centres de menys de 16 unitats amb certes funcions.

Complement de nivell 1: 720 euros/any, per als docents de centres de més de 16 unitats amb certes funcions

Per accedir-hi, no es pot haver estat sancionat per faltes greus o molt greus en els quatre cursos anteriors.

  • Complement d’equip directiu

Suposarà un augment del 30% del complement de director i del 50% del de cap d’estudis, secretari i cap d’estudis adjunt. Tot plegat, vinculat a la presentació del projecte de direcció i a la seva selecció, i també a l’avaluació satisfactòria per a la renovació del projecte.

stats