Educació

Un passadís del col·legi CIDE.

L'accés a una educació de qualitat, equitativa i inclusiva, és un dret bàsic cabdal per al progrés de les persones i les societats. Les Balears han donat passes endavant en innovació pedagògica, però tenen evidents reptes sobre la taula, tant en l'educació primària i secundària, com en la superior.