El Govern reconeix com a temps laboral la transmissió d'informació assistencial entre torns

Afectarà més de 4.000 professionals entre infermeres i auxiliars d’infermeria

El Govern ha informat aquest divendres que reconeixerà com a horari laboral el temps de transmissió d’informació assistencial entre torns. El Consell de Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat del 19 d’octubre pel qual es reconeix com a temps efectiu de treball el temps necessari per a la transmissió d’informació assistencial durant el relleu dels equips de professionals.

Aquest acord, que afecta més de 4.000 professionals, fa referència específicament a infermeres i auxiliars d’infermeria la jornada laboral dels quals es dugui a terme per mitjà del sistema de torns i amb pacients a càrrec seu.
 
El període de temps durant el qual ambdós equips de professionals, el que acaba la jornada i el que la comença, coincideixen complint les funcions assignades al lloc de feina es denomina “temps de continuïtat de les cures professionals”, col·loquialment “superposició de jornada” (amb referència a la superposició d’ambdós torns de feina). Determinats professionals del Servei de Salut s’enfronten sovint a la necessitat de prolongar la jornada laboral per poder dur a terme la transferència d’informació clinicoassistencial relativa als pacients a fi de garantir la seguretat i la continuïtat de les cures professionals en el marc del procés assistencial.

La implantació del reconeixement de la superposició de jornada com a temps de treball es farà en diferents etapes.

Personal d’infermeria

9 minuts per torn de treball a partir de l’1 de setembre, 14 minuts entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2019 i 20 minuts a partir de l’1 de maig de 2019.

Personal auxiliar d’infermeria

4 minuts entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2019 i 7 minuts a partir de l’1 de maig de 2019.

L’acord preveu el reconeixement de la superposició de jornada per a altres categories professionals que fan torns i requereixen aquests temps per transmetre la informació clínica. A altres comunitats autònomes ja s’han establert mesures de reconeixement del temps de superposició i s’han aprovat acords i decrets sobre aquesta matèria, com ara a Aragó, Canàries, Castella i Lleó, País Valencià, Extremadura, Madrid, Navarra i País Basc.

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF