El GOB critica que el pla de mobilitat "arriba tard i sense finançament"

Els ecologistes han presentat aquest divendres un conjunt d'al·legacions sobre les deficiències del projecte

El GOB ha presentat aquest divendres al·legacions al Pla de mobilitat del Govern, un pla que consideren que "arriba tard i sense finançament, i que té el perill de quedar en paper banyat o en un anunci preelectoral".

Els ecologistes reconeixen que es tracta d'un pla que planteja una planificació integral dels diferents aspectes de la mobilitat que són clau per capgirar les tendències actuals, tant des del punt de vista d'infraestructures (noves i optimització de les existents) com des del punt de vista d'abast del servei (abast territorial, horari i modal), a més d'una gestió eficient i coordinada dels diferents modes de transport públic plantejats.

No obstant això, hi detecten un conjunt de deficiències que ha volgut reunir aquest divendres en un comunicat. Afirmen que "el problema fonamental d'aquest pla és que arriba a les acaballes de la legislatura" d'un govern que ha avançat en l'electrificació i en la reconfortació de tot el sistema de transport públic interurbà de viatgers per carretera, però que també ha executat projectes d'infraestructures viàries de carreteres que encara responen al vell model i que condicionaran negativament els objectius d'aquest Pla de mobilitat. Per aquest motiu, segons el GOB, el Pla hauria de requerir la paralització immediata de la construcció de noves infraestructures viàries.

El col·lectiu lamenta també la reiteració de mesures ja aprovades en el Pla director sectorial de transport de les Illes Balears o incloses en la Llei de transport i mobilitat aprovada el 2014, però mai executades. Així mateix, critica que s'ha establert un "horitzó temporal massa lluny per a algunes mesures urgents".

Destaquen, com a qüestió cabdal, la problemàtica dels cotxes de lloguer i demanen que el Pla estableixi mesures concretes de limitació d'entrada de cotxes a cada illa, com es pretén determinar per llei en el cas de Formentera. Quant a les noves línies de bus establertes des de l'aeroport, remarquen que cal fer que aquest sigui un servei no estacional i operatiu per als residents.

Finalment, insisteixen que el fet de no tenir assegurat el finançament de les actuacions a dur a terme al llarg dels vuit anys de vigència del Pla, especialment pel que fa a les infraestructures ferroviàries que fa dècades que estan plantejades i, en alguns casos, mig executades, és un dels aspectes que més debilita aquest projecte.

Segons el GOB, cal que el pla estableixi clarament quines són les necessitats pressupostàries de cada mesura per a cada administració implicada (percentatges de cobertura del pressupost a executar) i obligui a una reserva pressupostària de cada una d'elles per a l'execució (en les anualitats previstes) de les actuacions que en depenguin.

Per altra banda, asseguren que cal negociar de manera contundent amb el Ministeri el compromís pressupostari de l'Estat a través d'un nou conveni per abordar les inversions previstes en l'eix estratègic de millora del transport públic interurbà i metropolità, que és la línia que representa una major inversió econòmica, ja que conté la majoria de mesures que impliquen la construcció d'infraestructures.

EDICIÓ PAPER 25/05/2019

Consultar aquesta edició en PDF