Publicitat
Publicitat

TRADICIÓ

L’Ajuntament de Sineu reorganitzarà el mercat dels dimecres

Es planteja crear una comissió i la redacció d’una ordenança per regular-lo de cara a l’any que ve

Sineu es planteja una reordenació del mercat del dimecres per recuperar-ne “l’essència” i evitar que es desbordi per la massificació. “No farem una reducció perquè és impossible”, explica la regidora del Mercat, Magdalena Genovard Ramirada. Els primers passos seran la creació d’una comissió de Mercat al setembre, un òrgan en què siguin presents tots els actors implicats: mercaders, restauradors, policia local, veïns... per actuar de cara a l’any 2016; i la redacció d’una ordenança. No pot ser abans, perquè els mercaders ja han pagat la ubicació per a 2015. Algunes de les mesures que es volen prendre són un major control de l’estètica de les paradetes i una millor ordenació de la ubicació dels placers per àrees temàtiques.

Segons dades del Pla de Desenvolupament Turístic de Sineu, un dimecres d’estiu el mercat rep més de 6.000 persones, una xifra agafada pel cap baix, segons el Consistori. Entre 70 i 90 autocars el solen tenir com a parada en la ruta turística de camí cap a algun lloc de costa, en temporada alta. Hi ha entre 300 i 320 paradetes i la llista d’espera és de 1.000 placers que volen un espai en aquest mercat multitudinari, segons indica Antoni Frau, el ‘placer’. És el policia local encarregat de supervisar el mercat. A aquestes xifres, cal afegir-hi els negocis de Sineu, que aquest dia s’omplen. Ara bé, “els turistes gasten molt poc”, diu Isabel, la madona de Can Castell, que lamenta els efectes de la crisi.

A més de la creació d’intercanvi comercial, la popularitat del mercat sineuer té altres conseqüències, com la saturació de la xarxa. Un dimecres matí d’estiu el Whatsapp va lent a Sineu. I també els problemes d’aparcament per als residents. El Dimecres, així mateix, suposa una font d’ingressos per a l’Ajuntament. Una parada de 2 metres d’amplària costa 200 euros cada semestre (400 € l’any), explica Gelabert. Ara bé, també implica un extra en els serveis: neteja, brigada, policia local.

Entre els que han començat a demanar millores o canvis hi ha els restauradors, que reclamaren a l’Ajuntament un control amb les paradetes que venien begudes o menjar sense el permís pertinent. El consell parroquial, per part seva, vol que no se saturi la plaça de Sant Marc de paradetes que impedeixen apreciar l’indret -i el seu patrimoni- en tot el conjunt.

Lloc per als animals

El mercat de Sineu té més de 700 anys d’història i és el més antic de l’illa. Va rebre privilegi del rei Jaume II l’any 1306 i és l’únic de l’Estat en què s’hi poden vendre porcs vius de fins a 25 quilos, explica l’amo en Tomeu de Son Marron, que hi du els porcs negres per mostrar. Fa 24 anys que hi exposa, ara tots els dimecres de vacances escolars, quan hi ha al·lots que passegen pel mercat. “A les 8.30 ja hi ha famílies de turistes i l’hora punta és a les 11”, indica. Famós abans pel seu caràcter ramader, ara són pocs els qui hi duen els animals, més com a reclam que no per fer-hi negoci. “La gent se n’afluixa i foravila ha perdut molt”, explica Tomeu.

Els visitants del mercat de Sineu que hi arriben en vehicle particular tenen tres aparcaments per estacionar-lo sense entrar dins el centre urbà. Els dos més grans estan a l’entrada venint de la carretera vella de Petra. Són terrenys llogats per l’Ajuntament i controlats, en què es pot pagar “la voluntat”. Una bona part dels que hi arriben són turistes que es mouen per l’illa amb cotxe de lloguer. Les desenes d’autocars poden aparcar al vial de circumval·lació.

Etiquetes