Publicitat
Publicitat

L’EDITORIAL

L’ordenança cívica de Palma, un fracàs social

L’ordenança cívica que preveu aplicar l’Ajuntament de Palma no fa res més que constatar un fracàs social. Que en ple segle XXI s’hagin de regular qüestions que haurien d’estar totalment assumides socialment i que s’apliquin mesures coercitives per intentar reconduir situacions que ja no s’haurien de produir, no fa res més que retrotreure’ns en el temps. Es pot discutir si s’ha de sancionar amb multes d’entre 50 i 200 euros el fet d’escopir al carrer, no recollir els excrements de ca, tirar una llosca, un xiclet, una pell de fruita o un paper; es pot discutir si realment les multes serviran per establir un major civisme; però allò que és evident és que si l’Ajuntament de Palma ha d’intervenir en l’assumpte és perque aquestes conductes s’estan produint actualment i, per tant, alguna cosa està fallant. Una altra cosa és si tota l’actuació de l’Ajuntament s’ha de basar en la seva potestat sancionadora, si tot ha de ser multar, en lloc d’intentar establir conductes més cíviques a través de mesures de conscienciació social, de campanyes educatives. Però ja se sap que en política preval el curt termini i les mesures efectistes, sobretot si les eleccions estan a prop. Segurament per això Cort ha hagut de recular, de moment, a l’hora de regular l’activitat dels artistes de carrer. També ha rectificat en les seves pretensions inicials a l’hora de regular la prostitució, la mendicitat, els ‘sense sostre’ o els pisos pastera, tot i que aplicarà mesures en alguns d’aquests àmbits que podrien perjudicar encara més col·lectius que es troben en una situació d’exclusió social. En el cas de la prostitució, per exemple, la intenció de sancionar els clients en la via pública denota, en realitat, que no hi ha un interès real a regular una activitat que continuarà existint, sinó que només es pretén amagar-la, fer-la invisible als ulls de la societat, sense tenir en compte que la mesura pot tenir efectes perjudicials sobre les persones que exerceixen aquesta activitat. Aquesta, precisament, ha estat una de les advertències que ha fet l’oposició municipal, que també s’ha queixat de manca de consens. Convindria, en aquests casos, pensar millor les conseqüències de la mesura que s’aplica.