Política 21/07/2021

Aposta pel turisme i baixada d'impostos: el PP balear defensa les receptes de sempre per al seu congrés

Els populars han aprovat les ponències de Política i d'Estatuts i es comprometen a revisar les lleis mediambientals del Pacte i retirar la zonificació del lloguer turístic

3 min
Presentació de la canditatura de Marga Prohens per presidir el PP balear

PalmaEl PP balear arriba al seu XVI Congrés, que elegirà Marga Prohens com a nova presidenta del partit, sense grans innovacions de caràcter ideològic i defensant les receptes de sempre. L'aposta pel turisme i per abaixar els impostos continuaran sent dos pilars fonamentals del partit, com queda recollit a la ponència de Política, la qual, juntament amb la d'Estatuts, es presentarà al Palau de Congressos de Palma dissabte –aquest serà el dia que els afiliats votaran–.

Toni Costa i Marga Duran han estat els encarregats de coordinar la ponència Política, la qual s'ha dividit en dues àrees: Turisme i Economia; i Sanitat i Serveis Socials. D'altra banda, Juan Manuel Lafuente es va fer càrrec de la ponència d'Estatuts. Quant a Turisme i Economia, la ponència remarca que aquesta àrea "es basa en el liberalisme", "l'economia social de lliure mercat" i "el turisme com a principal indústria" de les Balears, i s'insisteix en el fet que s'ha de basar "en la qualitat". El text d'aquesta ponència també matisa que la centralitat del turisme a l'economia illenca no és incompatible amb "la diversificació econòmica". Un altre dels pilars que defensen els populars és la necessitat de fer una "baixada d'impostos", a més de "reformes legislatives per a la reactivació econòmica".

"El turisme ha estat, és i ha de continuar sent, sens dubte, la nostra principal indústria. Davant d'aquells que plantegen la diversificació econòmica com una substitució que no va enlloc, hi ha el Partit Popular, que percep el turisme com el sector econòmic clau per fomentar una vertadera diversificació econòmica", diu l'esborrany de la ponència, que defensa "l'efecte d'arrossegament del turisme" com a eina per potenciar altres sectors econòmics. I, si un dels punts del document està dedicat al "desenvolupament sostenible", els populars també el relacionen amb el sector turístic. "El medi ambient i la qualitat ambiental (...) constitueixen un atribut essencial per a la nostra principal indústria: el turisme", afegeix el text.

Quant als impostos, el PP proposa "una important reforma fiscal que situï els impostos en els nivells menors possibles". "Des del Partit Popular apostam per la reducció progressiva de l'impost sobre successions i donacions i de l'impost sobre el patrimoni fins a arribar a la seva eliminació", diu el document de la ponència, que també posa sobre la taula "una reducció important de l'IRPF per a totes les rendes, especialment les mitjanes i baixes".

Un altre dels punts que es tracten és el lloguer turístic. "Consideram necessari retirar la zonificació dels diferents consells insulars", diu el text de la ponència, que proposa que siguin "els municipis" els encarregats de definir "aquesta activitat" i d'aplicar" els requisits que considerin necessaris per donar resposta als ciutadans i establir el seu model de ciutat". "Seran també els ajuntaments els que decideixin de manera vinculant si autoritzen o no i a quines zones el lloguer turístic", continua el document.

Medi ambient

L'àrea de Turisme i Economia també fa referència a la legislació mediambiental que ha desenvolupat el Pacte i manifesta la voluntat de modificar-la. En el document s'assenyala que, malgrat que els poders públics han de vetllar per la sostenibilitat, això s'ha de fer "des d'una perspectiva de seguretat jurídica i màxim respecte per la propietat privada i els drets dels ciutadans". "En aquest sentit, es fa necessari revisar les lleis de canvi climàtic i transició energètica, residus, plans territorials i la derogació de la Llei de camins, per cercar sempre la sostenibilitat, seguretat jurídica, agilitat, simplificació i donar resposta a les demandes reals de la societat", s'assegura, i s'aclareix que "protegir no és prohibir", sinó "gestionar i incentivar d'acord amb uns objectius". "Hem d'impulsar el valor econòmic de la protecció territorial, permetent el desenvolupament sostenible d'activitats compatibles amb la protecció i conservació del medi ambient, com per exemple l'activitat agrària o el lloguer turístic", s'afegeix.

Una altra de les propostes és "revisar la Llei d'urbanisme, a més de modificar els plans territorials insulars". Segons el document, "la disparitat de criteris" i "una indefinida redacció de la norma" han provocat "situacions d'inseguretat jurídica, interpretacions i manca de claredat normativa". "Apostam per la recuperació de la possibilitat, en la Llei d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, de legalització d'edificacions existents en sòl rústic, amb l'objectiu de regular situacions (...) que no poden ser objecte de demolició", s'apunta.

Salut i Serveis Socials

Pel que fa a l'àrea de Salut i Serveis Socials, una de les propostes estrella és "impulsar un gran pacte per la sanitat que abordi les necessitats presents i futures de la salut dels ciutadans". Aquest pacte hauria d'"apostar per l'estabilitat i la fidelització dels professionals" i "implementar un model sanitari i social d'atenció integral". El reforçament de l'atenció primària, la reducció de llistes d'espera i la investigació biomèdica són altres de les propostes dels populars, a més de la creació "d'una finestreta única i un registre unificat de prestacions de qualsevol administració" amb l'objectiu de simplificar els tràmits administratius. El PP també defensa que es posi en marxa "una targeta social" en què constin "les prestacions i les ajudes socials" que reben els ciutadans.

stats