Eduard Soriano
08/07/2022

Ses Fontanelles: les conseqüències d’una bona política territorial

2 min

Moltes vegades, quan xerram d’ordenació del territori, sembla que xerrem d’una qüestió abstracta. I això ve donat, entre altres coses, perquè les polítiques en ordenació del territori o urbanístiques són polítiques a mitjà i llarg termini.

En altres paraules: els resultats de les decisions polítiques que afecten el territori no els podem comprovar fins passat un cert temps. Tant si es tracta de desenvolupament com de protecció. A més, a més, en aquest segon cas només es poden corroborar fent comparacions. És a dir, que passats els anys podrem comprovar com ha quedat una zona que es va decidir protegir en comparació amb alguna zona equivalent que no ho va esser.

Per tant, és molt important passar de l’abstracte, que poden semblar els discursos sobre el territori, a allò concret sempre que en tenguem l’oportunitat. I recentment hem conegut una notícia que evidencia que les polítiques d’ordenació del territori, acompanyades d’una bona gestió i d’una bona execució, són visibles i pràctiques. És el cas de ses Fontanelles. O el que és el mateix: el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca (Pecma).

La sentència que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) confirma que el Pla d’Equipaments Comercials és l’eina idònia i que, alhora, atorga seguretat jurídica al nostre model territorial. Un model que aposta per l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i la protecció del territori, el medi ambient i el paisatge. Un model totalment oposat a l’implantat anteriorment per la dreta d’aquesta illa, en el qual el creixement i el desenvolupament es desentenien d’aquestes qüestions, que, al cap i a la fi, són el nostre màxim reclam turístic i, per tant, la seva preservació esdevé la garantia de la seva continuïtat.

En definitiva, a l’esquerra d’aquesta illa, encapçalada pels i per les socialistes, podem estar orgullosos i orgulloses de tornar a demostrar, amb fets, que un altre model és possible i, en aquest cas, ho podem concretar i evidenciar amb ses Fontanelles.

Eduard Soriano, és secretari de Territori i Habitatge de la Federació Socialista de Mallorca

Secretari de Territori i Habitatge de la Federació Socialista de Mallorca
stats