revàlides primària

Les comunitats autònomes derroten el govern espanyol i tomben les revàlides

La conferència sectorial d'educació duita a terme aquest dilluns acorda realitzar una selectivitat molt semblant a la dels darrers anys

Revàlides: De què ens examinam?

Les proves que hauran de realitzar els alumnes en acabar ESO i Batxillerat, a causa de la LOMQE, han generat controvèrsia, tot i que no afecten encara l’obtenció del títol

Educació avaluarà els alumnes de sisè de Primària a partir de les proves dels centres

Una comissió externa formada per membres d'Inspecció Educativa i de l'IAQSE valoraran si s'han adquirit les competències establertes. Els estudiants no hauran de fer cap revàlida de la LOMQE