El Govern destina 2,4 milions a l'autoocupació i a projectes de millora d'empreses industrials

Un total de 93 pime de les Illes Balears es varen acollir a la primera convocatòria d'aquesta línia de finançament per a aquest sector

El Consell de Govern ha aprovat dues línies d'ajut per a foment de l'autoocupació i la millora d'empreses industrials que sumen prop de 2,4 milions d'euros, segons ha explicat la consellera de Presidència, Pilar Costa. La primera inversió, d'1,1 milions d'euros, està destinada a incentivar la creació de nous projectes d'ocupació, a la vegada que esdevé una alternativa professional per a les persones desocupades, mentre que la segona implica una despesa d'1,3 milions que es dedicarà a inversions productives, inversions en eficiència energètica i en transformació digital de microempreses, petites i mitjanes empreses industrials.

La primera de les actuacions preveu tres programes: un destinat a promoure l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació; un altre orientat a mantenir l'activitat per compte propi, i un tercer adreçat a fomentar la consolidació i el creixement del projecte d'ocupació.

A més, aquest pla inclou una xarxa de captació i orientació inicial d'autoocupació i un servei d'orientació i tutorització sota la direcció de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que desenvoluparà actuacions d'informació i orientació per analitzar i valorar el projecte empresarial.

D'altra banda, els ajuts per a petites empreses seran gestionats per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) amb la col·laboració de la Societat de Garantia Recíproca (ISBA) per a la concessió de garanties i avals a les empreses que sol·licitin els imports.

D'acord amb les bases, la línia de subvenció permetrà generar inversions per un import global de 10.000.000 euros de la inversió principal i fins a esgotar-se els fons pressupostats. Del total autoritzat, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria destinarà 675.000 euros a cobrir interessos de les inversions financeres, mentre que 575.000 euros cobriran els costos d'avals de l'ISBA i 100.000 euros finançaran els costos derivats de les operacions financeres, concretament els costos d'estudi.

Es podran beneficiar d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d'inversió per a la millora dels processos productius o de producte i que desenvolupin una activitat industrial d'algun dels epígrafs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a activitats empresarials i serveis complementaris a la indústria.

Un total de 93 empreses industrials de les Illes Balears es varen acollir a la primera convocatòria d'aquesta línia de finançament industrial. Es varen destinar als beneficiaris 1,01 milions d'euros, que varen suposar una injecció de 8,3 milions d'euros en inversió.

EDICIÓ PAPER 04/07/2020

Consultar aquesta edició en PDF