Publicitat
Publicitat

MOBILITAT

El Govern reduirà les 18 concessions de transport de viatgers per carretera a només tres

El concurs per adjudicar-se els serveis s'obrirà també a empreses europees

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat reduirà les 18 concessions de transport de passatgers per carretera de Mallorca a només tres, que cobriran tres grans zones i amb una vigència màxima de 10 anys i 5 de pròrroga.

Les actuals concessions de transport per carretera amb els diferents pobles finalitzaran el desembre del 2018 i a partir del 2019 entrarà en funcionament el nou plantejament, segons han anunciat aquest dimarts el conseller Marc Pons i el director general de Transports, Jaume Mateu.

La reducció de concessions es farà agrupant línies en un mateix paquet, de manera que algunes concessions que són més deficitàries es podran compensar amb altres que generen més beneficis en una mateixa concessió, ha comentat Pons.

Una menor oferta de contractes també obre la porta que les diferents empreses s'agrupin i puguin concursar com a UTE (unió temporal d'empreses), ha confirmat el conseller.

Els plecs de condicions estaran marcats per la normativa europea i el Govern vol adoptar un model "més garantista" amb el qual pugui controlar la qualitat del servei o el nombre de parades de cada línia i introduir-hi modificacions en cas necessari.

Així mateix, adaptar-se a la normativa europea implicarà que el concurs de les concessions s'obrirà a tot Europa.

El Govern té les competències de transport per carretera de Mallorca, mentre que a les altres illes aquesta qüestió depèn dels consells insulars. Pons ha comentat que amb el nou concurs de concessions s'introduiran millores en les connexions de Palma amb els pobles.