Publicitat
Publicitat

SANTA MARGALIDA

Sense notícies del velòdrom i l’hotel de Grande a Son Bauló

La promotora no ha entregat la documentació requerida

La promotora Drac Plus SLU, l’administrador de la qual és el fill de Vicenç Grande, no ha presentat la documentació que mancava per completar l’avantprojecte per fer un velòdrom i un hotel en rústic a la zona turística de Son Bauló (Can Picafort). Tal com confirmà ahir el primer edil de l’Ajuntament de Santa Margalida, Antoni Reus, l’empresa no ha fet cap passa després que el consistori li requerís alguns papers, com per exemple, una fotocòpia del DNI del seu representant.

Això significa que els tràmits, de moment, estan paralitzats. Sense el projecte complet, no cal que l’Ajuntament elabori un informe per enviar al Consell de Mallorca. Hi estaria obligat, perquè és la passa prèvia abans que la institució insular pugui valorar si l’hotel de luxe amb velòdrom mereix l’interès general.

Tal com recordà ahir el primer edil, l’Ajuntament no hi feia comptes informar-ne favorablement. “Les Normes Subsidiàries de Santa Margalida ja preveuen altres zones de creixement hoteler que no són sòl rústic”, afirmà Reus.

El projecte

L’empresa dels Grande va presentar l’avantprojecte del complex i un estudi economicofinançer a l’Ajuntament de Santa Margalida en data de registre del 20 de desembre de 2013 per sol·licitar una llicència de construcció.

Es tractava d’un velòdrom semicobert envoltat per un hotel que s’havia d’edificar en una finca que Grande comprà suposadament per 10 milions d’euros l’any 2005 a la zona de Son Bauló, molt a prop del torrent. L’hotel temàtic havia de tenir 450 places (el màxim que permet la llei Delgado) i estar destinat als ciclistes que fan turisme a Mallorca. En l’espai restant, que quedaria entre el complex hoteler i el torrent, hi havia d’haver un circuit d’atletisme i bicicleta de muntanya de 2,8 quilòmetres de longitud, que transcorreria al costat d’una paret seca.

Segons l’estudi econòmic, suposava una inversió de 45 milions d’euros: 10 milions pel terreny, 25 milions per la construcció i 10 milions més per als equipaments. La documentació presentada també destacava que la seva construcció implicaria la creació d’entre 150 i 200 llocs de feina directes i indirectes.

El projecte s’emparava en la disposició addicional 19 de la Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears. Aquesta permet l’activitat en sòl rústic de “grans equipaments esportius, recreatius, culturals o de qualsevol altre ús que clarament contribueixi a la desestacionalització”, sotmesa a la prèvia declaració d’interès general. També indica que l’oferta complementària pot ser un hotel de cinc estrelles, tenir una capacitat màxima de 450 places i dues plantes d’altura. L’hotel de Grande complia totes aquestes condicions.

Etiquetes