Llengua

Un diccionari català.

A les Balears un 96,8% dels habitants entén el català i el 80,5% sap parlar-lo, però el seu ús disminueix cada vegada més, sobretot entre els joves. El debat sobre el futur del català és una constant des de fa anys a les Illes.