Societat 14/06/2024

Després de les plogudes ve la saó. Saps què és?

Arran de les inundacions al pla de Sant Jordi, analitzam la vigència d'un mot abans molt estès en veure ploure

Joana Aina Morro
2 min
Un pantà sec.

Palma'Que deu haver entrat aquesta saó?' és una pregunta banal, per encetar una conversa entre dos coneguts, per xerrar de coses sense gaire importància, que no comprometen ningú. “Avui dematí, quan venia de la finca i pujava al poble, les voreres dels camins, n’anaven plenes, d’aigua. Jo crec que n’hi deu haver dos pams, de saó”, podria respondre l’interlocutor, per llavors passar a parlar d’altres qüestions, com la salut, la família, els veïns o la vida en general, perquè ja se sap que xerrar fa xerrar i, com es diu habitualment 'el temps que xerren de mi no xerren d’un altre'.

Grau d’humitat. En aquest punt, més d’un us deveu haver demanat, però “què és la saó?” i “per què se’n parla quan plou?”. Idò la resposta és ben senzilla, la saó, segons el DCVB és “el grau d’humitat de la terra, abundant o suficient perquè produeixi fruit”. En aquest context s’entén que es demani fins a quina fondària ha penetrat dins la terra la humitat de la ploguda. De vegades arriba fins a un pam o dos, altres pics just ho fa un parell de dits, i en altres ocasions la pluja és tan magra que just banya o embruta. No és el cas de les plogudes que aquests darrers dies han fet arreu de Mallorca, en especial al pla de Sant Jordi, on la terra és tan humida que ja no en pot absorbir més i, per tant, l’aigua queda embassada. El distanciament de les noves generacions de foravila, però, fa que una paraula abans molt utilitzada ara hagi tornat desconeguda.

Embassar no és envasar. Dit aviat i sense pronunciar correctament tots els fonemes de la llengua catalana, hi haurà qualcú que en sentir “aigua embassada” podrà entendre 'aigua envasada'. Res, però, més lluny de la realitat. Si l’aigua està embassada vol dir que l’aigua ha quedat entretinguda, que forma basses. Com embassada està l’aigua d’ençà de fa dos dies a les finques properes a les pistes de l’aeroport de Son Sant Joan i als voltants del Pil·larí. En canvi, l’aigua envasada és aquella que es posa dins envàs, com és l’aigua embotellada apta per al consum humà.

Farem saó que ofegue la sequera”. A les Balears, saó, també vol dir “pluja favorable a la creixença de les plantes”. També s’utilitza 'saó' referint-se a un espai de temps d’una durada determinada. Per exemple, antigament es deia “en aquelles saons jo encara era fadrí i feia feina a un taller de sabates de Lloseta”. 'Farem saó' és una cançó generacional i gairebé mítica dels valencians La gossa sorda. La seva lletra, amb un llenguatge metafòric, que fa referència a la saó i la pluja, parla de l’inici d’una nova època. “Farem saó / que ofegue la sequera / i entre les canyes del camí rebrotaran / noves idees. / Com llances al vent reconduiran la situació”.

stats