El TC autoritza el Govern a expropiar camins que formin part de rutes senderistes

Es rebutja el recurs del PP contra la llei autonòmica que permet declarar la utilitat pública dels recorreguts

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciat que la Llei 13/2018 de 28 de desembre de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca s'ajusta a l'ordenament constitucional, per la qual cosa rebutja la demanda presentada en el seu moment pel PP. El TC afirma que aquesta llei "pot declarar la utilitat pública i interès social de certes finalitats als efectes expropiatoris de determinats béns i drets".

Els populars consideraven que l'article 50 d'aquesta llei era contrari a l'article 33 de la Constitució en no estar justificada la utilitat pública o interès social necessari per a l'exercici de la potestat expropiatòria per part del Govern balear. En opinió del PP, l'Executiu permetria dur a terme expropiacions forçoses mancades de la finalitat d'utilitat pública o interès social.

La llei va ser elaborada i impulsada pel Consell de Mallorca durant la presidència de Miquel Ensenyat, però l'interès de Menorca per ser-hi inclosa va provocar que fos elevada al Parlament de les Illes.  La norma té l'objectiu de garantir l'obertura dels camins públics de les Illes i inclou sancions de fins a 20.000 euros per a aquelles institucions i particulars que impedeixin el pas per camins públics.

La sentència, amb data de 16 d'octubre, explica que "el legislador balear defineix un seguit de finalitats públiques connectades amb l'interès general, que han de ser concretades pels ajuntaments i consells insulars". Es tracta de finalitats relacionades fonamentalment amb la necessitat de garantir una utilització adequada d'aquestes rutes, que en permeti un ús públic compatible amb la preservació dels valors naturals, culturals i etnològics, "i faciliti una major sensibilització ambiental, en acostar la població a la naturalesa i el medi rural en general”.

En aquest sentit, el Tribunal assenyala que ha de tractar-se d'un ús que possibiliti tant la preservació de l'entorn d'aquestes rutes, considerant-ne els valors naturals, el paisatge o el patrimoni cultural, com la contribució al desenvolupament sostenible del medi rural.

Per tant, "el legislador balear disposa d'un seguit de finalitats legítimes en el si de polítiques sectorials de la seva competència que justifiquen que, per a la seva consecució i en els termes previstos a la norma, es faci ús de la potestat expropiatòria", afirma la sentència.

En definitiva, "el Tribunal aprecia que, tenint en compte dels objectius perseguits per la Llei 13/2018, concorre la finalitat d'utilitat pública o interès social que ha de legitimar qualsevol mesura de naturalesa expropiatòria”.

Finalment, enfront del que sostenien els recurrents, la declaració legal no priva del control judicial als eventuals afectats per una expropiació perquè la norma no sols persegueix una finalitat constitucionalment legítima per a l'interès general, sinó que també permet a l'interessat la possibilitat d'impugnar l'actuació administrativa davant la jurisdicció ordinària.

Reaccions

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha assegurat que "és una gran notícia que confirma el que ja sabíem. Estàvem plenament convençuts que aprovàvem una normativa justa que garantia que ningú s'apropiï del que és de tots". Segons el portaveu de MÉS per Mallorca, la Llei de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca i Menorca "és un instrument per a posar el territori al servei de les persones i evitar la seva privatització", a més de donar "resposta a una reivindicació històrica".

EDICIÓ PAPER 08/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF