Les Illes tenen 3,45 treballadors per cada pensionista, la millor taxa de tot l'Estat

Aquesta situació es produeix durant la temporada alta, quan la Comunitat té uns 170.000 perceptors i 589.000 cotitzants

Les Balears tenen més de tres treballadors ocupats per pensionista durant la temporada alta, en concret una ràtio de 3,45 treballadors, ja que, segons dades de la Seguretat Social, al tancament de juliol la Comunitat disposava de 170.676 pensionistes i 589.242 cotitzants.

En general, Espanya té dos treballadors per pensionista, una ràtio que pràcticament es manté des que hi ha registre, però que presenta diferències territorials que fluctuen des dels tres ocupats per pensionista que tenen les Illes fins a la gairebé paritat un per un d'Astúries.

Al tancament de juliol, a l'Estat hi havia xifres rècord tant de cotitzadors ocupats, amb 19,3 milions de persones, com de pensionistes, amb 8,8 milions, la qual cosa deixa la taxa de dependència en el 2,18.

Diferències per comunitats

No obstant això, la diferent composició demogràfica de cada zona porta a extrems que lidera Balears, d'una banda, amb 3,45 treballadors per cada pensionista, i Astúries, per l'altra, amb 1,36.

Pràcticament, no hi ha hagut canvis en aquesta ràtio des de juliol de 2018 (2,15), quan hi havia 18,81 milions de treballadors afiliats a la Seguretat Social i 8,7 perceptors d'una pensió, com tampoc n'hi ha hagut a les comunitats amb la taxa més alta, Balears (3,44), i la més baixa, Astúries (1,35).

La taxa de dependència actual és inferior a la de fa deu anys (2,31), quan hi havia 7,7 milions de pensionistes i 17,96 milions d'ocupats, moment a partir del qual la recessió econòmica va incidir sobre l'ocupació, ja que el nombre de pensionistes va mantenir la seva tendència a l'alça.

Així, la relació entre cotitzadors ocupats i pensionistes va passar el seu pitjor moment el 2013, quan en el més agut de la crisi va quedar en 1,95, encara que en l'anterior recessió de principi dels anys 90 va arribar a ser inferior a 1,90.  No obstant això, des de 2013 es va anar recuperant lleugerament fins a tornar als nivells de 2011, tot i que encara per sota del màxim de 2,5 afiliats ocupats per cada pensionista dels anys 2006 i 2007.

En l'actualitat, el gruix dels 19,29 milions de treballadors afiliats a la Seguretat Social que hi havia al juliol es troba emmarcat en el règim general (14,8 milions), atès que hi ha 3,26 milions d'autònoms, 69.000 treballadors del règim del mar i 1.300 del carbó.

Pensions públiques

A 1 de juliol es van pagar a tot l'Estat pensions públiques a 8.849.299 persones, un nombre que ha augmentat any a any, sumant uns 100.000 pensionistes per exercici de mitjana des de 2007.  Del total d'aquests pensionistes, la major part rep pensions de jubilació (5,9 milions de persones), seguits dels perceptors de viduïtat (1,6 milions), incapacitat permanent (951.172), orfandat (324.992) i a favor de familiars (41.527).

Les xifres de pensionistes aniran en augment en el futur de la mà de la corba demogràfica, en tant que l'afiliació a la Seguretat Social està lligada a la situació econòmica.  Si a més dels ocupats es tenen en compte els aturats amb prestació o subsidi contributiu, en total hi hauria al juliol 20,46 milions de cotitzaants a la Seguretat Social, per la qual cosa la ràtio sobre els pensionistes augmentaria a 2,31. 

Encara que la relació entre ocupats i pensionistes en el territori nacional se situa en 2,18, les regions presenten diferències que evidencien quines són les més envellides o les més dinàmiques quant a l'ocupació.

Per comunitats, les menors ràtios de dependència es registren a Balears (3,45), Melilla (3) o Madrid (2,95), mentre que les majors es comptabilitzen a Astúries (1,36), Galícia (1,53) i Castella i Lleó (1,65).

Quant a les províncies, les menors ràtios les van comptabilitzar, a més de les citades comunitats uniprovincials, Almeria (2,91) o Las Palmas (2,66) i les majors, Palència (1,27), Lugo (1,28) i Zamora (1,31)

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF