Societat 08/01/2020

El Govern limita la capacitat d'estalvi dels centres educatius

L'STEI diu que el pressupost d'escoles i instituts és insuficient i que la Conselleria ha de comprovar si l'acumulació de doblers està justificada

Maria Fuster
3 min
Balears comptarà amb dos centres educatius públics integrats el curs 2018-2019

PalmaEls pressupostos del 2020 han introduït a través de la disposició final 15 que els centres educatius no poden acumular més d'un 10% d'estalvi, segons ha explicat el portaveu del sindicat STEI, Pere Pol, a l'ARA Balears. Pol assegura que aquesta mesura podria afectar, com a molt, 10 o 15 instituts de les Illes, sobretot els de majors dimensions, ja que en general el pressupost d'escoles i instituts "és insuficient, sobretot el dels centres petits". El portaveu de l'STEI remarca que la Conselleria hauria "de comprovar cada cas per veure si està justificada o no aquesta acumulació".

A l'STEI ha arribat informació d'instituts que s'han queixat per aquest motiu, ja que, segons explica Pol, hi ha centres que en els seus comptes tenen un estalvi superior perquè els arriben partides plurianuals, per exemple amb les beques Erasmus, i "d'aquest tema Hisenda no en té cap informació".

Pol també ha explicat que hi ha inspectors que assenyalen que alguns equips directius fan una mala gestió dels centres educatius, ja que no fan el manteniment de les instal·lacions com toca, tot i que tenen doblers estalviats. El portaveu de l'STEI afirma que en aquest cas la Conselleria ha d'obligar el centre a tenir-ho tot en condicions i a fer les despeses necessàries, però que és la Conselleria la que ha d'esbrinar com funciona cada centre i no aplicar una norma general.

Una altra preocupació de l'STEI és que els doblers que són per a educació es desviïn a altres finalitats. Segons Pol, la Conselleria d'Educació assegura que això no passarà i que si amb aquesta mesura s'estalvien doblers es repartiran entre els centres més necessitats.

La Conselleria assegura que no ha bloquejat els doblers

Pel que fa a la situació financera dels centres educatius, segons ha publicat Diario de Mallorca, el Govern ha bloquejat els doblers dels col·legis de Mallorca, una informació que fonts de la Conselleria d'Educació desmenteixen. La Conselleria ha informat que "el Govern no ha bloquejat els doblers destinats als centres educatius".

La Conselleria ha informat que els centres educatius de les Illes Balears en conjunt han acumulat des de fa anys més de 20 milions d’euros de romanents, és a dir, doblers que tenen als seus comptes i que no s’han gastat.

Comunicació d'Educació ha explicat que la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 2020 té en compte aquesta circumstància i ha incorporat a la disposició final quinzena una modificació per la qual l’import dels romanents dels exercicis anteriors s’ha d’incorporar a l’exercici corrent i que “quan el romanent de l’exercici anterior passi el 10% de les assignacions procedents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, aquesta pot treure de l’assignació de l’exercici següent una quantia equivalent a aquest excés”.

Els centres educatius, aquest dimecres, segons la Conselleria, "han rebut la quantitat que els correspon del pressupost del 2020". D'acord amb la disposició final quinzena de la Llei de pressuposts, aquells centres que, com a mínim, tenen acumulat com a romanent un 10% més de la quantitat que varen rebre el 2019 veuran modificada la seva dotació per al 2020, amb un límit màxim d'un 66%. Els centres que es veuen afectats pel límit màxim (66%) són, majoritàriament, centres que acumulen un romanent que duplica o fins i tot triplica l’assignació que reberen el 2019.

En cap cas, diuen des de la Conselleria, es veu afectada la capacitat dels centres per atendre les necessitats de la seva gestió econòmica i aquells que han vist reduïda la seva dotació respecte de l’any passat és perquè disposen de romanent suficient per atendre les seves necessitats.

La Conselleria d'Educació assenyala que per fer el càlcul s’ha valorat el romanent a principi d’any, el saldo a final d’any i els fons finalistes. Aquest càlcul s’ha fet centre per centre. En total, una vegada fets aquests càlculs, el 2020 es destinaran 8.700.000 euros al funcionament dels centres.

També afirmen que no s’han bloquejat doblers dels centres educatius, sinó que s’ha aplicat la normativa actual i s’ha demanat als centres educatius que no acumulin romanents en la línia del que ha de caracteritzar una gestió econòmica pròpia de l’Administració Pública.

stats