Els beneficis de l'aparcament de la Barralina es destinaran a la conservació del Parc Natural del Trenc

Medi Ambient i l'Ajuntament de Campos han acordat un conveni de quatre anys que entrarà previsiblement en vigor el 30 d'abril

Els beneficis que generi l'aparcament de la  Barralina  I hauran de destinar-se a la gestió i conservació de l'espai protegit del Parc Natural del Trenc-Salobrar de Campos, segons han acordat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca amb l'Ajuntament campaner. El nou conveni, que durarà quatre anys,  entrarà  previsiblement en vigor el 30 d'abril, que és quan està previst que el ple del Consistori l'aprovi. D'aquesta manera, la Conselleria cedirà al municipi la  gestió  de l'aparcament amb la condició que les  instal·lacions  s'utilitzin exclusivament per a ús públic, que no es modifiqui en nombre de places i  es pugui  garantir la presència i la maniobra gratuïta del transport públic, tal com ha informat Medi Ambient en un comunicat. 

A més, l'Ajuntament habilitarà per als vianants el camí existent que va des de l'aparcament fins al nucli de les Covetes i eliminarà la zona blava (ORA) vigent. També s'encarregarà de recollir i gestionar els residus de la platja i el camí. D'altra banda, el Consistori presentarà a la Comissió de Seguiment, anualment o amb la periodicitat que aquesta determini, les iniciatives i els projectes dins l'àmbit del Parc Natural relatius a la seva gestió i conservació, mobilitat sostenible, millora dels accessos, vigilància, educació i sensibilització ambiental i qualsevol altre que es determini en el si de la Comissió.

Per tot això, ambdues parts es comprometen a coordinar el personal que desenvolupi tasques en l'àmbit de l'aparcament i del parc, i a senyalitzar els aparcaments i el camí per a vianants, d'acord amb els criteris d'identitat corporativa i el manual de senyalització dels espais naturals protegits de la Conselleria. L'exercici de les funcions de control, vigilància, inspecció i sanció s'aplicarà en l'àmbit de les competències respectives, sense perjudici de les que corresponen a la Demarcació de Costes.

Quan el sexe degrada el medi: El cas del Trenc

EDICIÓ PAPER 07/12/2019

Consultar aquesta edició en PDF