Publicitat
Publicitat

DESMANTELLAMENT DE SA NOSTRA

Invernostra, el llast que calia dissoldre, segons Deloitte

Només la injecció de doblers públics i el traspàs al SAREB n'evitaren la liquidació

A banda del negoci financer que ha prestat la Caixa de Balears per si mateixa fins al 2011, i com a membre integrant del Banc Mare Nostrum a partir d'aquest any, Sa Nostra també ha complert amb part del seu mandat creant les condicions necessàries per poder realitzar inversions a empreses o financeres que fossin d'interès per a l'entitat i per al conjunt de la societat si atenem a la finalitat de l'entitat d'estalvis. El mecanisme que Sa Nostra crea per aquesta comesa el 1987 és la mercantil Invernostra SA, convertida a SL el 2003, amb un variat objecte social que la faculta per a "la promoció d'empreses i tinença per compte propi d'accions i participacions d'altres entitats, amb especial atenció a aquelles que exerceixin la seva activitat en els sectors de la tecnologia i els serveis, el turisme i l'oci, l'energia i el medi ambient, la sanitat i la salut, la promoció de residències per a gent jove i major ...".

Promoció immobiliària

El llarg articulat també inclou "la promoció, construcció, compra, venda, arrendament, explotació per qualsevol títol o modalitat de béns immobles, inclosa la intermediació en el mercat immobiliari...". Passats els anys, la trajectòria d'Invernostra ha demostrat que aquest darrer punt del seu objecte social ha estat el que en realitat s'ha convertit en la seva principal ocupació.

Amb la integració de Sa Nostra dins de l'estructura de BMN, també s'ha previst la reorganització de tot l'entramat empresarial i de participacions societàries que havia creat a través d'Invernostra. Així, en el detall de societats participades per BMN, en el document de comptes de 2011, el Banc oferia dades de més de 75 empreses que provenien del Grup Sa Nostra, ja fossin 100% participades, coparticipades o amb participació destacada. D'aquestes empreses, 49 tenien a veure amb la promoció immobiliària o la construcció o participació en el negoci hoteler.

L'entramat empresarial

Entre algunes d'aquestes filials 100% d'Invernostra, amb noms d'arrel inequívocament balears, hi ha Resnostrum , amb les seves filials Nostraura i Nost-res; Netmobilia; Paine Inversiones, de la qual pengen les seves filials Paine Desarrollo Inmobiliario i Desarrollo Urbanístico; Sonmobilia 2008, amb participació a Rentmobília i a Som Promociones 2004; Sepik Bienes de Inversión i la seva filial Abadi Promociones; New Art Hoteles i Sotohermoso. Totes depenen en primer o segon grau d'Invernostra. I totes han estat creades majoritàriament a partir de l'any 2000, tenen per objectiu la promoció immobiliària o la inversió en la construcció d'hotels.

Una ullada per algunes altres de la setantena de societats dependents, multigrup o associades de Sa Nostra que han arribat actives al procés d'integració amb BMN ofereix una mostra d'aquells que pogueren comptar amb la Caixa de Balears com a soci per emprendre negocis: Caribbean Funds SLU, radicada a l'Estat; Caribbean Funds LLC i Caribbean Tower LLC, fundades als Estats Units, igual que Varallo Resorts LLC i les seves bessones fundades a Palma, Varallo Investments i Varallo Resorts, creades per fer inversions en nous centres turístics a l'estranger. També ho són les mercantils Isla Mujeres SL, Playa Tortugas SL i Playa Caracol SL, creades les tres amb el mateix objectiu que les anteriors, i sota similar estructura societària, amb la participació inicial d'un representant de Maioris de Xavier Cabotà, i l'afegit posterior de Marxant, la societat patrimonial de l'empresari Jacint Farrús. Així mateix, les societats de Farrús mantenen lligams amb Invernostra a través d'una altra societat conjunta: Monteixo Balear. I l'empresari immobiliari dedicat a les promocions d'alta gamma Mathias Kühn té igualment relació accionarial amb Invernostra a través de la societat Metro House Invest. A més, es mantenen quatre societats sota pavelló holandès: Playa Caribe Holding I, II, III i VII, totes dedicades a l'explotació d'hotels o de solars destinats a la construcció de nous establiments. Dedir Clínica i TAC Servicios Palma pertanyen als propietaris de la Clínica Planas, tot i que Invernostra ha completat el procés de venda de les accions d'aquesta mercantil durant 2012. El projecte de construcció de nous habitatges a la Gerreria de Palma uní constructors com Bibiloni i Llabrés Feliu i l'agent immobiliari Gabriel Oliver amb Invernostra a la societat S'Estel Nou Palma SL. Invernostra manté també el 40% de l'accionariat de la constructora Ayco Grupo Inmobiliario S.A, que fins a l'any 2000 mantenia la raó social com a Inmobiliaria Alcázar i que a les Illes es veié immersa dins dels casos de Royaltur i Bon Sosec.

240 milions de pèrdues

La paleta d'inversions empresarials d'Invernostra -no s'ha fet esment a les inversions financeres a llarg termini- ha apostat decididament per la inversió immobiliària, i el balanç de comptes de 2012 no sembla abonar la bondat de la decisió. La societat inversora de Sa Nostra registrà pèrdues el 2012 per valor de 77 milions d'euros, mentre que l'any anterior aquest balanç negatiu arribà gairebé als 163 milions d'euros. L'empresa auditora Deloitte detalla literalment les "pèrdues molt significatives (d'Invernostra) degudes al deteriorament en crèdits i participacions financeres, motivades pel traspàs d'actius al SAREB (Societat de gestió d'actius immobiliari procedents del procés de reestructuració bancària), exigit legalment al BMN". Pèrdues que es deriven dels actius immobiliaris i financers que Invernostra comptava pel seu valor de cost o de construcció, mentre que es veia obligada a rebaixar -'deteriorar', en l'argot financer- aquests valors fins a un 40% per fer-los viables pel seu traspàs al SAREB.

Dissolució obligatòria

La situació d'Invernostra seria "causa de dissolució obligatòria", segons Deloitte, i precisament només l'existència d'un pla de recuperació empresarial amb el suport del BMN, amb els diners del rescat bancari del FROB al seu darrere, impedeixen aquest fet "almenys durant els pròxims 12 mesos", segons l'informe auditor. Les empreses provinents del Grup Sa Nostra, dins de BMN, han traspassat al SAREB 463 actius immobiliaris tòxics per valor de 235 milions d'euros, que anteriorment havien mantingut un valor comptable brut de 639 milions d'euros, quantitats que suposen el 6% del total dels actius i el 21% del total del preu de la transferència de BMN cap al 'banc dolent'. Uns actius que, per cert, estan sent comercialitzats per les mateixes empreses que els han creat, per acord amb el SAREB.