Política 26/04/2019

El Govern convoca noves oposicions als serveis generals

Han aprovat també la creació d'un postgrau de dinamització lingüística a la UIB

Ara Balears
3 min
Moment de l'inici de les oposicions d'aquest diumenge.

PalmaEl Govern de les Illes Balears convocarà novament oposicions per a l’ingrés als cossos generals i cossos facultatius dels Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mitjançant les oposicions, oferirà un total de 361 places noves. D’aquesta manera, el nombre total de places de les ofertes públiques d’ocupació aprovades els tres darrers anys arriba gairebé a 9.400 llocs de feina, distribuïts en els àmbits de Salut, Educació i Serveis Generals.

El Consell de Govern s’ha assabentat de les noves proves selectives previstes als Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la sessió prèvia a la publicació de les noves convocatòries. Les convocatòries d’aquests processos selectius corresponen als set cossos generals i al cos facultatiu superior, i es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 30 d’abril (un total de 301 places dels cossos generals) i durant la primera setmana del mes de maig (un total de 60 places, 55 de les quals corresponen al cos facultatiu superior, distribuïdes en set escales i quinze especialitats diferents).

Les 301 places dels cossos generals que es publiquen dia 30 corresponen al cos superior (82 places), al cos superior, escala d’intervenció (1), al cos de gestió (5), al cos administratiu (14), al cos auxiliar (147) i al subaltern (52). La primera setmana de maig es convoquen 60 places, 5 de les quals són del cos subaltern i 55 dels cossos facultatius superiors, distribuïdes en les escales d’arquitectura (2), d’enginyeria (6), de tecnologies de la informació i telecomunicacions (1), de recerca, desenvolupament i innovació (5), escala científica (10), humanística i de ciències socials (8) i sanitària (23).

Les primeres proves selectives d’aquests processos es duran a terme a partir del mes de novembre de 2019, primer als cossos generals i després als cossos facultatius superiors. Aquestes places corresponen a la darrera oferta pública d’ocupació a l’àmbit dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la qual ja s’han convocat 5 places més dels cossos generals, corresponents al cos d’advocacia.

La UIB oferirà un postgrau de dinamització lingüística

El Consell de Govern ha acordat autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a concedir una subvenció directa a favor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per finançar el postgrau Expert Universitari en Dinamització Lingüística.

El postgrau Expert Universitari en Dinamització Lingüística és un títol propi de la UIB que es durà a terme durant el curs 2019-2020. Per fer-ho possible, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, hi destinarà 28.500 €. Aquesta aportació econòmica es farà efectiva durant l’exercici pressupostari de 2020.

L’objectiu d’aquesta oferta acadèmica és formar professionals en dinamització lingüística capaços de gestionar eficaçment les polítiques lingüístiques de les diferents administracions públiques de les Illes Balears, ja siguin locals, insulars o de la mateixa Administració autonòmica, per tal de fomentar l’ús de la llengua catalana i garantir els drets lingüístics dels ciutadans.

La formació, amb una durada de 500 hores, inclou una part presencial i una de no presencial durant el període lectiu comprès entre el mes d’octubre de 2019 i el mes de juny de 2020. El nombre màxim d’alumnes previst és de 25.

El postgrau s’oferirà en una aula equipada amb videoconferència tant al campus de la UIB, a Palma, com a les extensions universitàries de Menorca i Eivissa. En el cas que no sigui possible disposar d’aquest tipus d’aula, se cercarà un sistema alternatiu que permeti seguir la docència presencial als alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera.

stats