Emergència de l'habitatge
Política 03/10/2023

El decret d'habitatge del Govern, punt per punt

Preveu la divisió de pisos, l'increment d'alçades d'edificis, i la conversió de locals comercials en habitatges

1 min
Gran part dels habitatges llogats per entitats privades a les Illes són d'entitats financeres.

PalmaEl Decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i entrarà en vigor demà dimecres, després que ahir l'aprovàs el Consell de Govern. Tal com s'havia anunciat, inclou un paquet de mesures que pretenen facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans de les Illes Balears, com són la divisió dels pisos, l'increment de les alçades dels edificis o la conversió dels locals comercials en habitatges. A més, es crea la figura d'habitatge dotacional, per tal de poder oferir allotjament a preu assequible, prioritzant els treballadors públics de sectors com el sanitari o l'educatiu. Podeu llegir aquí el contingut complet del decret.

Accedeix al document publicat al BOIB

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defensat el decret durant la sessió de control al Parlament, assegurant que persegueix "donar seguretat jurídica als propietaris" i "treure al mercat pisos buits". La presidenta també ha defensat el recurs contra la llei estatal d'habitatge que l'Executiu ha presentat al Tribunal Constitucional. "Com Madrid, Andalusia i Catalunya, hem defensat les nostres competències davant de Pedro Sánchez", ha remarcat.

La consellera d'Habitatge, Marta Vidal, aquest dimarts al ple
Les claus del nou decret d'habitatge
 • 1. Habitatge de preu limitat

  Habitatge de preu limitat. El decret ha creat una nova categoria anomenada habitatge de preu limitat. Té un límit en el preu i unes dimensions màximes 90 metres quadrats útils. Es pot destinar al lloguer, a la compra o al lloguer amb opció de compra. En aquest darrer punt, s'estableix que quan es faci la compra es descompti un mínim del 50% de les rendes pagades en qualitat de lloguer. Els habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent dels usuaris o beneficiaris.

 • 2. Allotjament amb espais comuns complementaris

  També crea la tipologia d'allotjament amb espais comuns complementaris, pensada per a estudiants o persones grans, que consisteix en un espai privat amb zones compartides.

 • 3. Control

  Es crea un registre autonòmic d'habitatges de preu limitat.


 • 4. Densitat residencial

  Es permetrà incrementar la densitat residencial permesa en zones urbanes, en edificis existents, per facilitar la reconversió de locals en habitatges, la divisió d'habitatges unifamiliars existents o el creixement en alçada dels blocs de pisos. En el cas dels locals, la densitat màxima serà d'un habitatge per cada 60 metres quadrats de superfície edificable, i s'amplia als 90 metres quadrats en el cas de la divisió d'habitatges unifamiliars.

 • 5. Creixement en alçada

  Respecte del creixement en alçada, la màxima autoritzada pot superar en un 50% l'alçada mitjana de les edificacions de l'illa o, si no es té aquesta dada, del tram del carrer.

 • 6. Habitabilitat

  Desvincula la situació urbanística d'un edifici de les seves condicions d'habitabilitat. La norma remarca que han de ser habitatges situats a edificacions o construccions fetes legalment i en sòl urbà, però en situació d'inadequació, perquè ja no compleixen el planejament en vigor, o han quedat fora d'ordenació perquè s'hi han executat obres, d'ampliació o de reforma, sense llicència, o amb una llicència anul·lada. En aquests casos –la consellera Marta Vidal va negar que es tractàs d'una "amnistia" davant els incompliments de la normativa–, es podrà obtenir la cèdula d'habitabilitat sempre que l'immoble compleixi les condicions necessàries.

 • 7. Canvi d'ús de terrenys per a equipaments públics

  Es permetrà el canvi d'ús de terrenys destinats a equipaments públics i privats perquè s'hi pugui construir habitatge, amb una densitat d'un per cada 60 metres quadrats edificables.


 • 8. Canvi d'ús d'allotjaments turístics

  El decret modifica la Llei de turisme per permetre el canvi d'ús dels establiments d'allotjament turístic o parcel·les d'ús turístic no edificades que siguin inviables econòmicament o hagin quedat obsolets. Passaran a ser d'ús residencial.

 • 9. Porta oberta als minipisos

  Tal com va avançar l'ARA Balears, els hotels obsolets i els solars amb ús turístic que no siguin viables podran aconseguir l'ús residencial i, excepcionalment, se'ls autoritzarà l'habilitació de pisos en aquests espais amb una mida inferior a la dimensió mínima autoritzable.

 • 10. Els empleats públics desplaçats, amb preferència al lloguer dotacional

  Es modifica la Llei d'habitatge per establir que l'allotjament públic dotacional s'ha de destinar de manera preferent als empleats públics desplaçats de l'àmbit sanitari, docent i de seguretat, així com els que treballen amb col·lectius especialment vulnerables.

 • 11. Infraccions

  El decret inclou un règim d'infraccions i sancions. Entre elles hi ha la de ser titular o fer servir més d'un habitatge de preu limitat; amagar el límit de preu a les persones interessades; mantenir l'habitatge desocupat més de tres mesos a l'any; obtenir un lucre o benefici indegut amb aquesta tipologia d'habitatges, percebre'n un sobresou o sotsarrendar-lo.

stats